Före examensarbete

På denna sida kan du få hjälp med att komma igång med och hitta ditt examensarbete. 

Instruktioner

Hur kommer jag igång?

  • Kursplanen för examensarbetet hittar du här.
  • Kursen söks som vanligt via antagning.
  • En anmälan till fysikinstitutionen måste också lämnas in för att fysiks handläggare ska kunna hitta examinator, akademisk handledare etc.
  • Kom ihåg att din individuella studieplan måste granskas av programansvarig innan du kan påbörja examensarbetet. Länk till mallen för den individuella studieplanen hittar du här. Detta görs via Teknisk fysiks program-Canvas.
  • Kom ihåg att icke programkurser måste granskas av programansvarig, detta görs via Teknisk fysiks program-Canvas.
  • Viktig information om vilka kurser som kan och inte kan användas i examen samt information om speciella förkunskapskrav finns här. 

Hur hittar jag ett examensjobb?

Studenten är själv ansvarig att hitta ett lämpligt examensarbete på ett företag eller universitetsinstitution. En exjobbsträff arrangeras varje termin, en gång i oktober och en i februari. Där kommer följande information ges av Rasmus Öberg och Martin Rosvall:

  • Hur hittar man examensjobb?
  • Att tänka på under examensarbetet.
  • Att skriva exjobbsrapport.

Här är några länkar som kan hjälpa dig som student att hitta ett examensarbete.

Exjobbsannonser 

Här finns annonser om exjobb från forskningsgrupper och företag.

Instutionen för fysik, Umeå Universitet

Nedan finner ni publiceringsdatum följt av länk till examensjobb på Institutionen för fysik.

Se även:

Instutitionen för tillämpad fysik och elektronik

Nedan finner ni publiceringsdatum följt av länk till examensjobb på Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Instutitionen för strålningsvetenskaper, Umeå Universitet

Nedan finner ni publiceringsdatum följt av länk till examensjobb på Institutionen för strålningsvetenskaper.

Se även:

FOI: Totalförsvarets forskningsinstitut

Klicka här för att hitta annonserna.

Region västerbotten

Genomförda examensarbeten

Denna länk tar dig till det Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA) med en lista på examensarbeten från 2015 och framåt.