Efter examensarbetet

Efter arbetet så sker det en utvärdering för att du som student ska kunna komma med feedback på vad som funkade bra och vad som funkade sämre.

För att få respons på ditt arbete är det viktigt att du tar kontakt med din handledare på företaget.