Mottagningen 2019

Vi vill veta mer om dig!

Innan mottagning vill de som styr mottaningen gärna veta lite om de nya studenterna, aka n0llorna. Ska du börja till hösten gå in och fyll i n0lle-enkäten nedan

General

Anton Morian
Tel: 073-7715027
Mejl: anmo0148@student.umu.se

General

Sebastian Eriksson
Tel: 070-4051013
Mejl: basenblogger@live.se

Vad är Mottagningen?

Mottagningen är benämningen på den tre veckor långa period som äger rum i början av din utbildning. Under dessa tre veckor kommer vi äldrekursare på Teknisk Fysik med hjälp av vår sektion, vårt festeri och andra föreningar arrangera en massa roliga aktiviteter. Mottagningens syfte är att välkomna alla studenter så att de känner sig trygga och trivs på campus samt i staden. Mottagningen är också till för att nya studenter ska lära känna sina klasskamrater och äldre studenter på samma program såväl som på de andra utbildningarna.

Vad händer under Mottagningen?

Mottagningen består av en stor mängd olika typer av aktiviteter. Den första veckan inleds med preppmatte och följs av er första kurs Metoder och Verktyg. På dagarna kommer det att vara föreläsningar försök att gå på dessa. Det är viktigt att ha roligt men lika viktigt att hänga med redan från början. Det finns vissa obligatoriska moment så som upprop och inskrivning. Utöver detta så anordnas en mängd olika aktiviteter information om dessa hittar ni i mottagningsschemat.

Är Mottagningen obligatorisk? 

Nej. Allt det vi gör görs för att ni nya studenter ska få en rolig tid och chans att lära känna varandra. Det finns moment som är obligatoriska tex. upprop och annat kursrelaterat men de aktiviteter vi anordnar är frivilliga. Vi rekommenderar er att delta under hela mottagningen, det kommer att vara tre intensiva men roliga veckor ni inte kommer att glömma.
Kommer jag att tvingas dricka alkohol?
NEJ! Alkoholhets får ej förekomma. Det kommer dock serveras alkohol under ett antal fester men det finns alltid alkoholfria alternativ.

Kommer jag att förnedras eller utsättas för pennalism under Mottagningen?

NEJ, det är helt förbjudet. Mottagningen ska inte förväxlas med nollningen som förekommer på vissa gymnasieskolor där de äldre eleverna förnedrar de nya studenterna. Tvång, obehag och hets är nånting som inte tolereras. Känner du dig illa till mods över nånting vill vi veta det så fort som möjligt!

Vad betyder nolla? 

Nolla kallas de studenter som inte riktigt börjat sitt första år än. Före ettan kommer Nollan. Nolla är man ända tills insparken och då man tagit sina första högskolepoäng.

Vad är en nollebricka för något och varför ska jag bära den?

Nollebrickan är en gammal tradition som levt med i många år. Det är svårt med alla nya namn i början och då passar det ju perfekt om alla bär namnskylt. Det blir lätt för oss, er och för andra att se vilka som går i eran klass. Nollebrickan fungerar även som NTK kort de tre första veckorna vilket bland annat ger rabatt och tillträde till vårt kårhus Origo.