Projektarbete

Här hittar du som student information om aktuella projektannonser och projektkurser.

Målet med ett projektarbete är att studenten ska utveckla sin förmåga att planera, genomföra och redovisa ett självständigt arbete. Arbetet utförs t.ex. vid ett företag där studenten får träning i att applicera sina kunskaper på problemställningar som har anknytning till teknik och industriella processer. 

PROJEKTANNONSER

Här finns annonser om projekt från forskningsgrupper och företag.

PROJEKTKURSER

Här finns projekt du kan arbeta med som projektkurser.