Projektannonser

Här finns annonser om projekt från forskningsgrupper och företag.

Projektannonser

Lämpliga projekt kan man hitta på flera olika sätt. Till exempel genom direkt kontakt med företag och forskargrupper eller kursansvariga. Här finns annonser om projekt från forskningsgrupper och företag.

[2021-03-31] Thermal efficiency mapping over large urban areas

Förslag på sommarprojekt för studenter.
Se projektbeskrivning här.

Kontakta Aitor De Gonzales innan den 30 april vid intresse.

[2020-10-12] Projektidéer från Sanmina- SCI i Ö-vik

Förslag till projekt

I första hand till projektkurser, eventuellt kan projekt 1 och 3 göras om till exjobb.

Projekt 1: Automatisera kartongvikning
Sanmina är i behov av förslag på universallösning för kartongvikning. En flexibel lösning som kan hantera olika typer av kartonger för olika produkter krävs. Målet är att förebygga arbetsskador genom att minimera manuellt repetitivt jobb men även att utföra kartongvikningen kostnadseffektivare än idag.

Projekt 2: Modernisera ICT-utrustningen (ICT = In-circuit test)
Projektet skulle innehålla analys av vårt behov; antal som behöver hanteras, vilken komplexitet är det på korten, vad behöver göras i ICT utrustningen tex programmering mm. därefter analys av vad som finns tillgänglig och skulle passa oss samt framtagande av ROI (Return on Investment) för att motivera införandet av utrustningen.

Projekt 3: Modernisering av mottagningens mätmetoder 
Projektet innefattar analys av vårt mätbehov därefter analys av passande utrustning. Även bedöma vad som bör mätas hos Sanmina och vad som bör läggas ut på extern mätning tex på grund av stora investeringskostnader. Målet är att
hitta en effektivare mottagning som säkerställer enkel och korrekt mätning av inkommande material  samt framtagande av ROI för att motivera införandet av utrustningen.

Projekt 4: Utvärdera behovet av ny mjukvara och möjligtvis hårdvara för
kalibrerings utrustningen 
Utvärdera behov av ny kalibreringsmjukvara och möjligtvis ny utrustning som behövs för Sanminas verksamhet, samt framtagande av ROI för att motivera införandet av utrustningen.

Kontaktperson: Björn Söderström, bjorn.soderstrom@sanmina.com

[2019-11-22] Utveckling av en simuleringsmodell för värmespridning i mjältbrandsbakterier (Antrax) - i COMSOL

Information om projektet hittar ni här.

[2019-11-22] 3D-printing av flödeskanal med integrerade sensorer

Information om projektet hittar ni här.

Vill du annonsera ett projekt? Kontakta oss: