Lunch- och Inspirationsföreläsningar.

Varje år anordnas ett antal intresseföreläsningar relaterade till utbildningen, detta görs för att koppla an till aktuell forskning och teknik, skapa inspiration och för att ge ett naturlig avbrott från studierna. Föreläsningarna ges bland annat av forskare, alumner eller andra personer intressanta för utbildningen. Alla studenter på teknisk fysik är välkomna att delta och ta del av evenemangen som hålls i ett mer avslappnat och populärvetenskapligt format.

Teknisk Fysiker, konsult mot kärnkrafts industrin

Torsdag 2:a februari får vi digitalt besök av nyblivna Teknisk fysik- alumnen Hanna Pettersson (F17), för att hålla i en lunchföreläsning. Hanna arbetar som konsult åt AFRY i Göteborg inom kärnkraft. Hon kommer prata om  rollen som konsult samt hur det är att arbeta inom kärnkraft och vilka arbetsmöjligheter samt utmaningar som finns inom yrket. 

Datum: 2 Februari 2023

Föreläsare: Hanna Petterson, Technical Consultant at AFRY

Alain Aspect, John F. Clauser och Anton Zeilinger: Nobelpristagare i fysik 2022

Fredag 4:e nov besöker Claude Dion, forskare på fysik-institutionen, och ger en föreläsning om årets nobelpris i fysik. Årets nobelpris i fysik handlar om: Sammanflätade tillstånd från teori till teknologi.
 
Kungl. Vetenskapsakademins motivering var ”för experiment med sammanflätade fotoner som påvisat brott mot Bell-olikheter och banat väg för kvantinformationsvetenskap”. Vilket ledde till att Alain Aspect, John F. Clauser och Anton Zeilinger fick årets Nobelpris i fysik!
 
Claude kommer tackla upptäckten från en populärvetenskaplig approach, för alla årskullar att enkelt hänga med. Dock är vi Tekniska Fysiker… Så föreläsningen kommer gå något djupare i ämnet.

Datum: 4 November 2022

Föreläsare: Claude Dion, Universitetslektor vid Institutionen för Fysik

Att vara Management konsult som Teknisk Fysiker

Torsdag 20:e oktober får vi besök av Teknisk fysik-alumnen Tomas Forsberg (F05, Finansiell modellering). Under sina 10+ år efter examen har han jobbat med robothandel i London, utvecklat handelsplattformar, sysslat med finansiell risk management på investmentbank, för att numera husera som Senior Manager på EY inom Data & Analytics Technology Consulting. Han kommer berätta om sin studietid, varför tekniska fysiker är så eftertraktade, och varför management consulting numera kryllar av ML/AI-specialister och affärsnära programmerare.

Datum: 20 Oktober 2022

Föreläsare: Thomas Forsberg, Senior manager for technology consulting EY

Build your own satellite: an introduction to a new course at the department.

Fredag 7:e oktober besöker Shahab Fatemi och föreläser om sin kommande kurs CanSat, som startar kommande vår. Kursen har fokus på utveckling och konstruktion av satelliter i storleken av en konservburk (hense Can’Sat), och kommer involvera teoretiska likt praktiska moment på det spåret.

Under föreläsningen kommer Shahab ge en introduktion till kursen och dess upplägg. Så häng med och bli inspirerad av en ny form av studier!

Datum: 7 Oktober 2022

Föreläsare: Shahab Fatemi, Forskare vid Institutionen för Fysik

Giorgio Parisi: nobelpristagare i fysik 2021

Giorgio Parisi är en teoretisk fysiker som gjort stora framsteg inom statistisk fysik av oordnade system, så kallade spin-glasses. Jag kommer att berätta om Parisis extraordinära intuition för fysik, hans genombrottsidé, och hans tvärvetenskapliga arbete” – Ludvig Lizana

Datum: 12 November 2021

Föreläsare: Ludvig Lizana, Universitetslektor vid Institutionen för Fysik

Ultrafast Photography

Taking pictures or even filming ultrafast processes is a challenging task and requires shorter light flashes than the time scale of the given dynamics. The fastest time scale available nowadays is in the 100 attosecond regime (1 as = 10^-18 s). During this short time even light can only propagate a distance of 30 nm. Correspondingly, the objects that are filmed are also very small. More precisely, the attosecond regime corresponds to the times of electron motion in atoms, molecules and solids. The Relativistic Attosecond Physics Laboratory (REAL, www.realumu.se) is developing corresponding attosecond sources to film electrons dynamics, among others in xenon atoms. To this end, a unique ultrahigh-power laser is utilized that helps to generate the attosecond light flashes in the extreme-ultraviolet spectral range. Our objects are then filmed by irradiating them with the attosecond pulses and using various detectors as cameras. In the talk, the basics of ultrafast photography and its state-of-the-art realization at REAL will be explained.

Datum: 1 November 2021

Föreläsare: Laszlo Veisz, Professor vid Istitutionen för Fysik

Digital Fysik

Digital fysik är konsten att skapa virtuella världar som beter sig enligt fysikens lagar – i realtid. Detta möjliggör kontrollerade experiment med maskiner och robotar som ännu inte existerar – på ett säkert och resurseffektivt sätt. Snabba simuleringar av realistiska scenarier är essentiellt för att AI-baserad styrning och perception, vilket kräver stora mängder träningsdata. I forskargruppen är vi specialiserade på simuleringsteknik för granulära material samt fordon och robotar som tar sig fram i svår terräng och manipulerar den, t.ex. griper, gräver, lastar och transporterar. Presentationen kommer att beröra lite av de beräkningsvetenskapliga grunderna, forskningsfrågeställningarna samt hur teknologin används idag och i framtiden.

Datum: 29 Oktober 2021

Föreläsare: Martin Servin, Universitetslektor vid Institutionen för Fysik

Att jobba på ABB

ABB, ett stort globalt företag med ca 145 000 anställda i 100 olika länder men vad sysslar de egentligen med? En tidigare student från årgång F11 Max Åstrand kommer och berättar om sina erfarenheter och vad han arbetar med på ABB här i Umeå.

Datum: 15 Mars 2018
Föreläsare: Max Åstrand, Industridoktorand ABB


Space Physics, To Boldly Go

Why should we study space physics? Using my own scientific development from high school until now I will try to explain why astronomy and space physics is so interesting. Unexpected discoveries of (eventually) explainable phenomena will be addressed with various examples. Also, the necessary instrumentation that needs to be (further) developed, in order to make these discoveries finds a place in this presentation. In all, after the journeys of discovery in the 17th century, searching for the road to the Indies, and before starship Enterprise, astronomy and space physics are the only places to boldly go where no one has gone before.

Datum: 12 Februari 2018
Föreläsare: Martin Volwerk, Institut für Weltraumforschung, Österreichische Akademie der Wissenschaften” in Graz, Austria


Studiebesök – Relativistic Attosecond physics Laboratory

Professor Laszlo Veisz kommer ger en guidad tur ner i laserlabbet (REAL – RElativistic Attosecond physics Laboratory).

The focus of the Relativistic Attosecond physics Laboratory (REAL) is filming and controlling the motion of electrons, i.e. the fastest events observable nowadays. This endeavor requires various home-made hardware such as I.) a unique laser with a peak power of 18 Terawatt that will II.) produce the 100 attosecond (10^-16 s) flashes in various special experiments, and III.) further complex setups as the “cameras” to realize the highest temporal-resolution photography and filming of electrons in atoms, molecules, solids, and plasmas. This way we learn more about hidden properties of matter, generate the shortest pulses worldwide, and push the envelope of temporal metrology.

Läs mer här:
https://www.realumu.org/

Datum: 13 & 15 November 2017
Föreläsare: Laszlo Veisz , Professor vid Institutionen för fysik


Syna skitsnacket, om faktaresistens och villfarelser

Kanske är det viktigaste vi lär oss inte kunskapen i sig utan kritiskt tänkande. Det ger oss ett ”för-bra-för-att-vara-sant-larm” och en kompassnål som betvingar känslor och hjälper oss att hålla kurs i en annars svårnavigerad informationsvärld. Kritiskt tänkande hjälper oss att syna både villfarelser och rent skitsnack. Martin Rosvall ger i den här föreläsningen fler exempel på när fakta hanteras vårdslöst och diskuterar hur man kan syna lögner, villfarelser och rent skitsnack.

Datum: 10 Oktober 2017
Föreläsare: Martin Rosvall, Universitetslektor vid Institutionen för fysik


Gravitationsvågor och LIGO-detektorn – Nobelpriset i Fysik 2017

Den 14 september 2015 observerades för första gången någonsin universumsgravitationsvågor. Vågorna, som Albert Einstein förutspådde hundra år tidigare, kom från en kollision mellan två avlägsna svarta hål. Det tog 1,3 miljarder år för vågorna att färdas till LIGOdetektorn i USA. Årets nobelpris går till Rainer Weiss samt Barry C. Barish och h Kip S. Thorne  för avgörande bidrag till LIGO-detektorn och observationen av gravitationsvågor. Bradley förklarar mer om upptäckten och dess betydelse.

Läs mer här:
Nobelpriset i fysik 2017 

Datum: 5 Oktober 2017
Föreläsare: Michael Bradley, Professor vid Institutionen för fysik