Lunch- och Inspirationsföreläsningar.

Varje år anordnas ett antal intresseföreläsningar relaterade till utbildningen, detta görs för att koppla an till aktuell forskning och teknik, skapa inspiration och för att ge ett naturlig avbrott från studierna. Föreläsningarna ges bland annat av forskare, alumner eller andra personer intressanta för utbildningen. Alla studenter på teknisk fysik är välkomna att delta och ta del av evenemangen som hålls i ett mer avslappnat och populärvetenskapligt format.

Digital Fysik

Digital fysik är konsten att skapa virtuella världar som beter sig enligt fysikens lagar – i realtid. Detta möjliggör kontrollerade experiment med maskiner och robotar som ännu inte existerar – på ett säkert och resurseffektivt sätt. Snabba simuleringar av realistiska scenarier är essentiellt för att AI-baserad styrning och perception, vilket kräver stora mängder träningsdata. I forskargruppen är vi specialiserade på simuleringsteknik för granulära material samt fordon och robotar som tar sig fram i svår terräng och manipulerar den, t.ex. griper, gräver, lastar och transporterar. Presentationen kommer att beröra lite av de beräkningsvetenskapliga grunderna, forskningsfrågeställningarna samt hur teknologin används idag och i framtiden.

Datum: 29 Oktober 2021

Föreläsare: Martin Servin, Universitetslektor vid Institutionen för Fysik

Att jobba på ABB

ABB, ett stort globalt företag med ca 145 000 anställda i 100 olika länder men vad sysslar de egentligen med? En tidigare student från årgång F11 Max Åstrand kommer och berättar om sina erfarenheter och vad han arbetar med på ABB här i Umeå.

Datum: 15 Mars 2018
Föreläsare: Max Åstrand, Industridoktorand ABB


Space Physics, To Boldly Go

Why should we study space physics? Using my own scientific development from high school until now I will try to explain why astronomy and space physics is so interesting. Unexpected discoveries of (eventually) explainable phenomena will be addressed with various examples. Also, the necessary instrumentation that needs to be (further) developed, in order to make these discoveries finds a place in this presentation. In all, after the journeys of discovery in the 17th century, searching for the road to the Indies, and before starship Enterprise, astronomy and space physics are the only places to boldly go where no one has gone before.

Datum: 12 Februari 2018
Föreläsare: Martin Volwerk, Institut für Weltraumforschung, Österreichische Akademie der Wissenschaften” in Graz, Austria


Studiebesök – Relativistic Attosecond physics Laboratory

Professor Laszlo Veisz kommer ger en guidad tur ner i laserlabbet (REAL – RElativistic Attosecond physics Laboratory).

The focus of the Relativistic Attosecond physics Laboratory (REAL) is filming and controlling the motion of electrons, i.e. the fastest events observable nowadays. This endeavor requires various home-made hardware such as I.) a unique laser with a peak power of 18 Terawatt that will II.) produce the 100 attosecond (10^-16 s) flashes in various special experiments, and III.) further complex setups as the “cameras” to realize the highest temporal-resolution photography and filming of electrons in atoms, molecules, solids, and plasmas. This way we learn more about hidden properties of matter, generate the shortest pulses worldwide, and push the envelope of temporal metrology.

Läs mer här:
https://www.realumu.org/

Datum: 13 & 15 November 2017
Föreläsare: Laszlo Veisz , Professor vid Institutionen för fysik


Syna skitsnacket, om faktaresistens och villfarelser

Kanske är det viktigaste vi lär oss inte kunskapen i sig utan kritiskt tänkande. Det ger oss ett ”för-bra-för-att-vara-sant-larm” och en kompassnål som betvingar känslor och hjälper oss att hålla kurs i en annars svårnavigerad informationsvärld. Kritiskt tänkande hjälper oss att syna både villfarelser och rent skitsnack. Martin Rosvall ger i den här föreläsningen fler exempel på när fakta hanteras vårdslöst och diskuterar hur man kan syna lögner, villfarelser och rent skitsnack.

Datum: 10 Oktober 2017
Föreläsare: Martin Rosvall, Universitetslektor vid Institutionen för fysik


Gravitationsvågor och LIGO-detektorn – Nobelpriset i Fysik 2017

Den 14 september 2015 observerades för första gången någonsin universumsgravitationsvågor. Vågorna, som Albert Einstein förutspådde hundra år tidigare, kom från en kollision mellan två avlägsna svarta hål. Det tog 1,3 miljarder år för vågorna att färdas till LIGOdetektorn i USA. Årets nobelpris går till Rainer Weiss samt Barry C. Barish och h Kip S. Thorne  för avgörande bidrag till LIGO-detektorn och observationen av gravitationsvågor. Bradley förklarar mer om upptäckten och dess betydelse.

Läs mer här:
Nobelpriset i fysik 2017 

Datum: 5 Oktober 2017
Föreläsare: Michael Bradley, Professor vid Institutionen för fysik