Ledningsdokument

Här kan du läsa mer om vår organisation, vår kvalitetspolicy, vision och långsiktiga mål samt hur vi jobbar för att vidareutveckla programkurserna.

Definitioner och tolkningar

Här beskrivs de definitioner och tolkningar av begrepp som vi använder oss av på Teknisk fysik.

Kvalitetspolicy och vision

Här hittar du information om den kvalitetspolicy och vision vi har, våra långsiktiga mål vi samt några intressanta nyckeltal.

Teknisk Fysiks organisation

Här kan du läsa om hur programmet är strukturerat och vilka verksamhetsområden som ingår.

ÖVergripande studieinfo

Här samlar vi förkunskapskrav, dispensprövning och andra specifika regler för kurser på Teknisk fysik. Här finns även beskrivet hur vissa kurser hänger ihop samt info om möjlighet till en kandidatexamen