ENGAGERA DIG

På denna sida hittar ni information om föreningar och grupper vid Teknisk fysik i Umeå att engagera sig i utanför studierna.

Kåren och andra organisationer:

Inom kåren finns det en del organisationer att engagera sig i.

Umeå naturvetar- och teknologkår, NTK

Umeå naturvetar- och teknologkår, NTK, är kåren för de som läser till ingenjör, naturvetare, arkitekt eller designstudent vid Umeå universitet. Kåren har idag fem heltidsarvoderade studenter på studieuppehåll som jobbar med en uppsjö av områden för att säkra kvaliteten och studentfackliga rättigheter på alla program, samt erbjuda en rolig och givande studietid på Umeå Universitet.

Superfesteriet, NTK

SuperFesteriet är festmästeriet för alla studenter inom Umeå Naturvetar- och Teknologkår (NTK). Vi är en samarbetsorganisation med representanter och medlemmar från nästan alla program och festerier på universitetet, och finns till för att samordna och ordna fester och evenemang för studenterna. De årliga events vi anordnar är DammPlasket och SuperJÄNS under mottagningen samt Overallens Dag under vårterminen. Utöver detta anordnas SuperBakisFixarFika, festerifester och diverse övriga studentevenemang..

FORTUNA - undergrupp till F-sektionen

FORTUNAs syfte är att få tjejer och icke-binära att synas mer utanför klassrummet. Gruppen riktar sig till alla som läser programmen ET, TF, ÖI och basåret. Det långsiktiga målet är att styrka kvinnors plats i framtidens ingenjörsyrken.

Tanken med FORTUNA är att vi ska göra roliga aktiviteter tillsammans, till exempel sittningar, sportevent, lunchföreläsningar och annat smått och gott. 

Pepp

Pepp vill se fler kvinnliga ingenjörer! Tekniska studier rymmer så mycket mer än matematik och fysik och möjligheterna som ingenjör är efter studierna oändliga.Pepp vill att fler tjejer på gymnasiet ska få en inblick i detta vid framtida vägval och genom att knyta samman gymnasieelever, studenter och företag skapas en plattform för inspiration, nya upptäckter och insikter. Pepp tror att detta kan vara ett bland andra initiativ som kan göra en skillnad.

Pepp är ett mentorsprogram som riktar sig till tjejer på gymnasiet som får möjligheten att prata om allt mellan himmel och jord med en egen mentor, en ingenjörsstuderande tjej från KTH, Chalmers Tekniska Högskola, Luleå Tekniska Universitet eller Umeå Universitet beroende på stad. Utöver mentorskapsträffarna anordnar Pepp inspirationskvällar där det bjuds på en inblick i vad man som ingenjör kan göra efter studierna, väntade och oväntade roller, genom samarbete med olika företag och inspirerande talare. Mentorskapsprogrammet finansieras genom ideellt arbete och företag som tror på betydelsen av att fler tjejer upptäcker ingenjörsvärlden.

F-sektionen

En sektion sysslar med sådant som liknar det kåren gör, men på en lägre nivå och utan arvoderad personal. Då kåren representerar alla utbildningar inom Teknisk- naturvetenskaplig fakultet, representerar sektionerna endast enstaka program.

F-sektionen är en sektion under NTK, Umeå naturvetar- och teknologkår, vid Umeå universitet. Sektionen är för studerande på civilingenjörsprogrammen i teknisk fysik, energiteknik och öppen ingång samt tekniskt-naturvetenskapligt basår med inriktning civilingenjör.

F-sektionen arbetar för att din studietid ska bli den bästa möjliga, genom att bevaka och se till att utbildningen förs på rätt sätt, att arbeta med arbetsmarknadsfrågor så du får bästa möjliga chans i arbetslivet, att arbeta studiesocialt så du kan trivas med allt som inte är direkta studier och genom att sprida information som är viktig för dig.

Faust - F-sektionens Klubbmästeri

Faust är klubbmästeriet för Teknisk Fysik, Öppen ingång och Civilingenjörsprogrammet i Energiteknik, och vi verkar som en fristående undergrupp till F-sektionen.
Vi arbetar aktivt för att skapa och vidhålla en god linjesocial miljö och känsla. Vi syns mest under mottagningen på våra aktiviteter ^ÄmPPoS^ och ^Faust by Night^. Men vi märks även av på våren då vi åker till Hemavan med IKSU och ^studentski^, utöver det så anordnar vi ^Bräntisfesten^ med pulkarace och en årlig overallsittning!

Vi syns även varje tisdag i Naturvetarhusets ljusgård där vi säljer märken och pins till studenter med overaller!

Barlag F

Barlag F är F-sektionens egna barlag. Varje sektion har ett barlag som turas om att hålla kårhuset Origo öppet. Origo drivs av ideellt arbetande studenter och bedriver efter-plugget-pubverksamhet på tisdagar och fredagar samt nattklubb fredagar och lördagar.

Uniaden

Uniaden är namnet på Sveriges bredaste arbetsmarknadsmässa som årligen arrangeras vid Umeå universitet. Syftet med Uniaden är att utgöra en mötesplats för studenter och näringslivet. Studenterna får här under sin utbildningstid möjlighet att utforska vilka möjligheter som finns efter avslutad utbildning, möjligheter för exjobb, uppsatsskrivande, sommarjobb etc.
Vår ambition är att studenterna ska få utöka sitt nätverk under studietiden samt att få upp ögonen för vilka möjligheter som finns efter avslutad utbildning. Uniadens arrangerar årligen en arbetsmarknadsmässa som går av stapeln vecka 5 i januari varje år. Utöver mässan arrangerar Uniaden tillsammans med intressanta företag ett flertal event, inspirerande gästföreläsningar, studiebesök och hackathon under hösten där studenter vid Umeå universitet får chansen att komma i kontakt med intressanta företag och organisationer.

Teknisk fysik Umeå

Ansvaret för utvecklingen av Teknisk fysik ligger under Fysikinstitutionen, vilket i sin tur är underordnad Teknisk- naturvetenskaplig fakultet, som ytterligare är underordnat Umeå Universitet. Fysikinstitutionen anställer idag tre stycken så kallade amanuenser på 25%, vilka samtliga läser Teknisk fysik. Amanuenserna är anställda inom de tre huvudområdena IT, samverkan och kvalitet. Amanuenserna är den samordnande kraften för engagemang under programmet.

Undergrupper m.m.

Undergrupperna på Teknisk fysik är flera och olikartade och strukturen inom programmet kan vara svår att förstå sig på. Nedan ges en överblick av studentengagemang samordnat av amanuenserna, med betydande insatser från våra studenter, samt sådant som inte riktigt går att sätta fingret på men som ändå går att hitta under programmet.

PR-gruppen

PR-gruppens syfte är att marknadsföra programmet mot olika intressenter, så som blivande studenter, företag och andra organisationer. Gruppen brukar även ta fram olika profilvaror så som tröjor, muggar och termosar. 

Studienämnden

Studienämndens uppgift är att granska kvaliteten på programmets kurser och strategiskt diskutera kursernas progression. I studienämnden sitter kvalitetsamanuens tillsammans med några studenter per årskull.  

Robottävlingen

Robottävlingen är en tävling anordnad av Robotsgruppen, i vilken de anmälda lagen får några månader på sig att konstruera och programmera en robot som ska kunna lösa diverse uppgifter. Finalen till robottävlingen brukar locka många åskådare och hålls vanligtvis i april varje år.

IT-gruppen

IT-gruppen sysslar med att utveckla Teknisk fysiks IT-resurser och förbättra programmets virtuella utseende. Gruppen berör områden som programmering, webbdesign, grafisk design och optimering av informationsflöden.

Innovatoriet - 3D-labb

Teknisk fysik har ett rum fullt med teknik av olika slag. Exempel på denna teknik är  3D-skrivare, CNC-fräs, vakuumpress, elektronikkomponenter  och datorer. Detta rum är tänkt att vara en arena för kreativt skapande där hela skapandeprocessen täcks, från idéskapande med hjälp av e.g. färger, lego och dylikt till implementeringen och användandet av en slutlig produkt.