Om oss

Här hittar du information och kontaktuppgifter till programledningen.

Ansvaret för utvecklingen av Teknisk fysik ligger under Fysikinstitutionen, vilket i sin tur är underordnad Teknisk- naturvetenskaplig fakultet, som ytterligare är underordnat Umeå Universitet. 

Vill du veta mer om hur Teknisk Fysik är organiserat och vilka som ansvarar för de olika delarna programmet så hittar du mer information på Teknisk fysiks programhemsida på Umeå Universitets webb och under Organisation.

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen är Teknisk fysiks operativa grupp. Gruppen ansvarar för allt från rekrytering och utbildningsmässor till programutvärdering och kvalitetsarbete.

Ludvig Lizana

Ludvig Lizana

Programansvarig

Maria Hamrin

Maria Hamrin

Bitr. Programansvarig

Jag är docent i rymdplasmafysik och jag är även biträdande programansvarig för civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik.

090-786 60 36
✉ maria.hamrin@space.umu.se

Krister Wiklund

Krister Wiklund

Bitr. programansvarig

Sandra Straumdal

Sandra Straumdal

Studievägledare

Jag arbetar som programvägledare för teknisk fysik och du kan kontakta mig ifall du har några frågor som rör planeringen av dina studier, söka kurser och/eller rent allmänt om din studiesituation.

Mina office hours under våren 2022 är onsdagar 13.00-14.00Anslut genom att klicka här!

Under mina office hours kan jag besvara dina funderingar och du får ett kortare samtal för att reda ut dina omedelbara frågor. När du ansluter så placeras du i kö och jag hjälper dig så snart jag kan.

Om du vill ha ett möte kan du alltid höra av dig till mig via mejl eller telefon så bokar vi in en tid som passar oss båda.

090-786 72 80
sandra.straumdal@umu.se

 Jonna Wilen

Jonna Wilen

Studierektor sjukhusfysik

Gabriella Allansson

Gabriella Allansson

Studieadministratör

Jag arbetar som studieadministratör vid Fysikinstitutionen, kontakta mig vid frågor kring registrering på kurser. 

090-786 67 40
gabriella.allansson@umu.se

Amanuenser

Fysikinstitutionen anställer idag tre stycken så kallade amanuenser på 25%, vilka samtliga läser Teknisk fysik. Amanuenserna är anställda inom de tre huvudområdena IT, samverkan och kvalitet. Amanuenserna är den samordnande kraften för engagemang under programmet och fungerar som en länk mellan programledningen och studenterna.

Malin Gidlund

Malin Gidlund

Samverkansamanuens

Jag är ordförande i Teknisk fysiks PR-grupp och ansvarar för kontakt med alumner och näringsliv. Jag anordnar även Årshögtiden; examensceremoni, bankett & brunchråd. Kontakta mig om ditt företag vill synas för våra studenter.

 samverkan@tekniskfysik.se

Marcus Sundin

Marcus Sundin

Kvalitetsamanuens

Jag är ordförande i Teknisk fysiks studienämnd och ansvarar för underhåll av Röda Tråden. Kontakta mig om du tycker något i din kurs känns fel, eller om du har tips på hur programmet kan göras bättre.

kvalitet@tekniskfysik.se

Henrik Linder

Henrik Linder

IT-amanuens

Jag är projektledare för Teknisk fysiks Robottävling och ansvarar för programmets hemsidor. Kontakta mig om du har tips på hur hemsidorna kan göras bättre, eller vid frågor om Robottävlingen.

it@tekniskfysik.se

Amanuenserna kan hittas i Naturvetarhuset, byggnad G, på plan 3 i rum NA341.

COVID-19: Amanuenserna går alltid att nå via mail; vare sig du helt enkelt har frågor eller vill boka in en tid för ett Zoom-möte. Men vi finns också tillgängliga för er studenter i discordservern Amanuenskontoret som ett digitalt kontor.