Om oss

Här hittar du information och kontaktuppgifter till programledningen.

Ansvaret för utvecklingen av Teknisk fysik ligger under Fysikinstitutionen, vilket i sin tur är underordnad Teknisk- naturvetenskaplig fakultet, som ytterligare är underordnat Umeå Universitet. 

Vill du veta mer om hur Teknisk Fysik är organiserat och vilka som ansvarar för de olika delarna programmet så hittar du mer information på Teknisk fysiks programhemsida på Umeå Universitets webb och under Organisation.

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen är Teknisk fysiks operativa grupp. Gruppen ansvarar för allt från rekrytering och utbildningsmässor till programutvärdering och kvalitetsarbete.

Maria Hamrin

Maria Hamrin

Programansvarig

Krister Wiklund

Krister Wiklund

Bitr. programansvarig

Carolina Näslund

Carolina Näslund

Studievägledare

Amanuenser

Fysikinstitutionen anställer idag tre stycken så kallade amanuenser på 25%, vilka samtliga läser Teknisk fysik. Amanuenserna är anställda inom de tre huvudområdena IT, samverkan och kvalitet. Amanuenserna är den samordnande kraften för engagemang under programmet och fungerar som en länk mellan programledningen och studenterna.

Hannes Bäckman

Hannes Bäckman

Kvalitetsamanuens

Jag är ordförande i Teknisk fysiks studienämnd och ansvarar för underhåll av Röda Tråden. Kontakta mig om du tycker något i din kurs känns fel, eller om du har tips på hur programmet kan göras bättre.

kvalitet@tekniskfysik.se

Jesper Erixon

Jesper Erixon

Samverkansamanuens

Jag är ordförande i Teknisk fysiks PR-grupp och ansvarar för kontakt med alumner och näringsliv. Jag anordnar även Årshögtiden; examensceremoni, bankett & brunchråd. Kontakta mig om ditt företag vill synas för våra studenter.

 samverkan@tekniskfysik.se

Lisa Viktorsson

Lisa Viktorsson

IT-amanuens

Jag är projektledare för Teknisk fysiks Robottävling och ansvarar för programmets hemsidor. Kontakta mig om du har tips på hur hemsidorna kan göras bättre, eller vid frågor om Robottävlingen. 

it@tekniskfysik.se

Amanuenserna kan hittas i Naturvetarhuset, byggnad G, på plan 3 i rum NA341.

COVID-19: Amanuenserna går alltid att nå via mejl, men finns också tillgängliga för studenter i discordservern Icelab som ett digitalt kontor.

Notera att discordservern enbart kallas Icelab för att studenterna brukar referera till NA-korridoren vid det namnet, och inte är anknytet till Integrated Science Lab.