Ny på TF

Den här sidan är för dig som är ny på Teknisk Fysik från Öppen Ingång eller som börjar på senare del av programmet.

Terminsintro

Inför vårterminen i åk 1 och åk 2 håller programledningen en terminsintroduktion där man informera om de kommande kurser du kommer läsa de närmsta terminerna. Du som är antagen till Teknisk fysik och går i åk 1 eller 2 kommer att få en inbjudan till dessa tillfällen per epost.

Dispensprövning

Som student på Teknisk fysik kommer du läsa kurser på olika institutioner. Inför kurserna granskar berörd institution dina förkunskaper och kontrollerar att du uppfyller kursens förkunskapskrav som anges i kursplanen. I vissa fall kan en institution ge viss dispens vid kursantagning, s.k. dispensprövning. Om du ej uppfyller kraven vid dispensprövning kan du nekas gå kursen.

På teknisk fysik genomgår du därför dispensprövning i olika omgångar. Den första dispensprövningen är inför kursen Klassisk mekanik som går i läsperiod 4 i åk 1. Denna dispensprövning hanteras av Institutionen för Fysik. Övriga dispensprövningar sker i åk 2 och åk 3 och hanteras av Institutionerna för Matematik och matematisk statistik, Datavetenskap samt Fysik.

Mer information om samtliga dispensprövningar samt viktig övergripande studieinfo hittar du här: https://tekniskfysik.se/student/overgripande-studieinfo/

Särskilt stöd

Teknisk fysiks programstudievägledare är också kontaktperson för studenter med beviljat särskilt stöd på Teknisk fysik. Om du har ett beviljat stöd får du gärna kontakta studievägledare Carro Näslund (carolina.naslund@umu.se) för att gå igenom rutinerna för stödet.

Kontakt

Du är alltid välkommen att kontakta Teknisk fysiks programledning om du har frågor eller funderingar. Programledningen består av en programansvarig, två biträdande programansvariga, en programstudievägledare och tre amanuenser och alla dessa jobbar vid Institutionen för Fysik.
Du kommer också regelbundet få epost med information från programledningen. Det kan handla om viktig information runt kursval eller till exempel tips runt studierna och inbjudan till olika evenemang. Det är alltså viktigt att du regelbundet läser din epost.
Kontaktuppgifter till programledningen hittar du på: om oss

Länkar

Information till dig som är ny student vid Umeå Universitet:   
https://www.umu.se/student/mina-studier/ny-student/   

Utförligare information om Teknisk fysik vid Umeå Universitet:

https://www.umu.se/student/mina-studier/teknisk-fysik/  

https://tekniskfysik.se/

Vårt eget studieplaneringsverktyg Röda tråden, utvecklad av studenter för studenter:    

https://tekniskfysik.se/roda-traden

Välkommen till Teknisk fysik!

Läs vidare

Studievägledning

Carolina Näslund är programmets egen studievägledare.
Du kan nå henne på carolina.naslund@umu.se

Kurser & profiler

På denna sida hittar ni information om programmets utbud av kurser och profiler samt en översikt över de tre första åren.

Frågor & Svar

På denna sida har vi samlat ett antal vanliga frågor och svar om programmet som kan vara av intresse när man funderar på att söka in till programmet.

i

Nybörjarmaterial

Vill du känna dig extra förberedd inför hösten? Här finns material som kan vara till hjälp för en blivande teknisk fysiker, t ex. matematikrepetition och introducerande material till MATLAB.