Individuell studieplan

Här finns information som kan vara till hjälp vid hantering av din Individuella Studieplan (ISP).

Mallar

Mallar för individuella studieplanen.

Examen och individuell studieplan

Information om vad som gäller vid granskning av ISP och examen.

Mallar

Här finns mallar som du som student kan nyttja för att fylla i din individuella studieplan (ISP). Mer information om vad som gäller vid granskning av ISP:n och examen finns längre ner på sidan.

 

Obs! Kontrollera noggrant:

  • att du har fyllt i personuppgifter på sammanfattningsfliken samt att du har genererat sammanfattningen
  • att kurserna i din ISP stämmer överens med vad som står i Ladok,
  • att kurserna summerar korrekt,
  • att du uppfyller alla krav i Teknisk fysiks examensbeskrivning och utbildningsplan.

Ytterligare instruktioner för ISP och för granskning av denna finns i ISP-mallen och på Teknisk fysiks program-Canvas.

Notera att du måste öppna ISP-mallen som ett “macro enabled excel sheet“, och du kan inte lägga till egna rader i dokumentet. Var vänlig och rapportera eventuella buggar och fel till it@tekniskfysik.se.

 

Examen och individuell studieplan

Här kan du läsa om vad som gäller för hantering av din individuella studieplan (ISP). Din ISP används t.ex. för:

  • studieplanering,
  • granskning och klassificering av icke-programkurser (KAIP),
  • tillgodoräkning av utbytesstudier,
  • ansökan om examensarbete,
  • ansökan om examen.

För bästa studieplanering rekommenderar vi att du börjar jobba med din ISP tidigt under din utbildning.

Granskning och godkännande av din ISP

För KAIP, tillgodoräkning av utbytesstudier, ansökan om examensarbete samt ansökan om examen måste din ISP vara granskad och godkänd av programansvarig. Granskning av din ISP görs via Teknisk fysiks program-Canvas. Logga in där och ladda upp din ISP enligt instruktionerna du finner där. Har du frågor runt din ISP så kan du ställa dem till programansvarig på Teknisk fysiks program-Canvas.

Ansök om examen

Examensbevis utfärdas efter ansökan hos Studentcentrum/Examina. Du kan erhålla examen först när alla kurser är godkända och inrapporterade. Du ansöker via Studentwebben under fliken Mina studier. För att ansöka om examen från Teknisk fysik ska du välja civilingenjörsexamen och “inriktning” Teknisk fysik. Notera att det tar tid för Studentcentrum/Examina att handlägga din ansökan. De skriver på sin webb att normal handläggningstid är inom 60 dagar.