Under examensarbetet

Anmäla sig till examensarbete

Anvisningarna är dokument som ska hjälpa dig, handledarna och examinatorerna genom ditt examensarbete.

Andra dokument som kan vara till hjälp finns listade här:

Redovisningstillfällen

Aktuella redovisningstillfällen och länkar till anmälan följer

Frågor kan ställas till  Lars-Erik Svensson.