Studievägledning resten av våren 2024

Ledningsgruppen kommer att vara en person mindre under en längre period, vilket resulterar att studievägledningen blir påverkad. 

Under den resterande tiden av vårterminen så kan du kontakta Krister Wiklund (krister.wiklund@umu.se) för frågor som rör dina studier på TF. 

Sedan vill vi även påminna om att du alltid kan kontakta de allmänna studie- och yrkesvägledarna (https://www.umu.se/student/vi-hjalper-dig/studievagledning/) och även studenthälsan (https://www.umu.se/student/vi-hjalper-dig/studenthalsan/) om du vill prata med någon om dina studier.
Så även om studievägledare Carro kommer vara frånvarande under en längre period så finns det många vägar för er att gå för era frågor och funderingar, dock så kan det dröja ett par dagar för svar vid högtrycksperioder. 

I nuläget vet vi inte hur höstterminen kommer se ut, men mer information kommer.