faq

Frågor och svar

På denna sida har vi samlat ett antal vanliga frågor och svar om programmet som kan vara av intresse när man funderar på att söka in till programmet. Om ni känner att någon fråga saknas så får ni gärna kontakta oss.

Digitala universitetsdagen – mars 2021

Kan man göra prao på programmet?

Ja det kan man faktiskt! Om man vill så kan man som ”Student för en dag” få följa med en teknisk fysiker under en vanlig dag på programmet. Information om detta finns här.

Vilka är styrkorna med Teknisk fysik i Umeå?

Teknisk fysik i Umeå är känd för att ha nöjda studenter. Här följer några av anledningarna till att de är så nöjda.
Närheten och öppenheten
Något som studenterna verkligen uppskattar är att lärarna alltid har tid över för studenterna. Det kan gälla allt från hjälp med övningsuppgifter efter en föreläsning till diskussioner om nya forskningsrön över en kopp kaffe.
Kvaliteten
Teknisk fysik är i Sverige ett väletablerat varumärke och anses av många vara en kvalitetsstämpel. Teknisk fysik i Umeå är inget undantag. Vi är visserligen mindre än våra kusiner på t.ex. KTH eller Chalmers, men detta är inte en nackdel. Istället sporrar det oss att hela tiden förbättra vår kvalitet. För oss är kvalitet att alltid utvecklas och bli bättre, och i vårt kvalitetsarbete spelar engagemanget från våra studenter en oumbärlig roll.
Studentengagemanget
Studenterna spelar en ovärderlig roll för programmets utveckling. Vi ljuger inte om vi säger att mycket av den goda utvecklingen som skett på programmet sen 1988 då det startade har initierats av studenter. Vi har ständigt tre programstudenter (amanuenser) som jobbar deltid tillsammans med resten av programledningen. En del studenter organiserar sig i grupper som jobbar med t.ex. kvaliteten på kurser eller marknadsföring mot näringslivet. Andra studenter arbetar mot timlön exempelvis som handledare på räknestugor eller med kvalitetsutveckling på programmet. Den goda kontakten mellan studenter och programledning gör att det är lätt för programledningen att snappa upp gode idéer från studenterna samt upptäcka problem i god tid.
Valbarheten
Vi vågar nog påstå att vi är det ”mest valbara” Teknisk fysik i Sverige. Som student kan du välja och vraka bland olika fördjupningskurser ur programmets profiler (så länge du uppfyller förkunskapskraven förstås) och kombinera en personlig, unik inriktning. Därutöver väljer du breddningskurser ur en stor mängd tillgängliga allmänna ingenjörskurser. Vill du läsa extra kurser inom språk, ekonomi, juridik, filosofi, pedagogik eller annat, så ryms dessa inom de 33 hp ”fria kurspoäng” inom programmet. Att Campus i Umeå är samlat till ett litet område gör det enkelt för dig att kombinera din utbildning i Teknisk fysik med icke-tekniska kurser. Och räcker inte Umeå universitet kan du läsa en eller två terminer utomlands. Tack vara de många utbytesavtalen på Umeå universitet så har du som teknisk fysiker möjlighet att studera på världens alla kontinenter. Denna valbarhet gör att du på bästa möjliga sätt tar tillvara på just dina styrkor och skräddarsyr din utbildning så att du blir unik på arbetsmarknaden. Vi förstår dock att det kan vara svårt alla gånger att på bästa sätt skräddarsy sin egen utbildning. Därför har vi tagit fram Röda tråden, ett webbaserat verktyg som hjälper dig att hålla reda på dina kurser fram till examen. Gå till Röda Tråden.

Vad är egentligen en civilingenjör från Teknisk fysik i Umeå?

Om man läser på Wikipedia så kan man se att en ”civilingenjör” är en ”yrkesexamen som motsvarar fem års heltidsstudier”. Vidare meddelar Wikipedia att Teknisk fysik är ett brett utbildningsprogram inom teknik, matematik och fysik. Då Teknisk fysik är ett brett program finns det många svar på denna fråga, men programledningen vill i varje fall vara säker på att du som färdigutbildad teknisk fysiker har en utbildning som motsvarar det som arbetslivet förväntar sig. Därför är vi medlem av det internationella samarbetsprojektet CDIO (www.cdio.org) som strävar efter att säkerställa ett du får de kunskaper du ska ha som färdigutbildad. CDIO står förresten för ”Conceive, Design, Implement, Operate” vilket beskriver vad en civilingenjör ska kunna: ta en produkt, ett problem eller ett system från idéstadiet till färdigutvecklad.

Vad skiljer Teknisk fysik från andra civilingenjörsprogram?

Teknisk fysik är den bredaste civilingenjörsutbildningen. Därför finns det många möjliga karriärvägar efter examen. Andra civilingenjörsprogram är mer inriktade mot speciella områden. Exempel på sådana program är Teknisk datavetenskap, Energiteknik, Teknisk kemi och Teknisk biologi. Teknisk fysik är alltså inte på samma sätt inriktad mot en speciell bransch utan det finns många branscher som passar för Tekniska fysiker. Om du är osäker på vad du egentligen vill jobba med i framtiden så kan Teknisk fysik vara ett bra val eftersom du inte på en gång måste bestämma vad du vill jobba med och inom vilken bransch. Man skulle nästan kunna kalla det en ”öppen ingång”…

På Teknisk fysik i Umeå har du stor möjlighet att skräddarsy din utbildning efter dina egna önskemål. Det enda du måste tänka på är att du planerat din utbildning så att du uppfyller förkunskapskraven för att läsa de kurser du vill läsa.

Om du vill kan du t.ex. läsa mer kurser inom datavetenskap och därför jobba inom samma bransch som studenter från Teknisk datavetenskap. Energitekniska kurser kan du också lätt inkludera i din utbildning från Teknisk fysik och på så sätt få liknande jobb som studenter fån Energiteknik. De första 1,5 åren på Teknisk fysik och Energiteknik i Umeå är dessutom mycket lika vilket gör det lätt för en Teknisk fysiker att läsa kurser också från Energiteknik. För att nämna några skillnader mellan Energiteknik och Teknisk fysik så kan man säga att Energiteknik generellt erbjuder mer utbildning inom energiprocesser med kemianknytning, medan Teknisk fysik t.ex. är starkare inom kärnkraftsområdet.

Teknisk datavetenskap och Energiteknik är alltså exempel på två civilingenjörsprogram som ligger väldigt nära Teknisk fysik. Andra program som t.ex. Teknisk kemi och Teknisk biologi ligger längre bort ämnesmässigt, även om det ändå finns viss möjlighet att nischa sig mot t.ex. fysikalisk kemi om man är en teknisk fysiker.

Är det svårt att komma in på Teknisk fysk i Umeå?

Precis som alla andra Teknisk fysikprogram i Sverige så är också Teknisk fysik i Umeå en tuff utbildning. Om man jämför med de större högskolorna, t.ex. KTH och Chalmers, så är det dock lättare att komma in i Umeå vilket kanske delvis beror på det geografiska läget (alla gillar inte snö på vintern) och att vi är ett relativt ungt program och därför inte så känt.

Vad läser man under de olika åren på programmet?

Under de första 3 åren läser de flesta studenter i stort sett samma kurser, men det finns ändå lite utrymme för personliga val främst bland de breddande allmänna ingenjörskurserna, men även lite fördjupningar under åk 3. År ett innehåller mest matematik. Undantagen är den inledande kursen (som ger dig en introduktion till universitetsstudier samt bättre koll på vad en ingenjör egentligen är), en kurs i programmeringsteknik samt en kurs i klassisk mekanik (plus lite relativitetsteori).

Från och med år 4 väljer du alla kurser själv från ett stort utbud fördjupande profilkurser och breddande allmänna ingenjörskurser. Och under sista terminen utförs vanligtvis examensarbete (exjobbet). Många studenter gör exjobbet ute i industrin, men det är inte ovanligt att göra det i samarbete med en forskningsgrupp på något universitet.

Vilka är profilerna/fördjupningarna på Teknisk fysik i Umeå?

Profileringen görs under den andra halvan av utbildningen (vanligtvis åk 3 till 5) och möjligheterna att kombinera en helt egen och unik profil är stora. Vi rekommenderar att du väljer de kurser som passar dig som person allra bäst. Du kan välja mellan att läsa kurser ur en fördefinierad profil, kombinera kurser från flera olika profiler eller välja ur ett stort utbud av valbara kurser inom t.ex. datavetenskap, elektronik, energiteknik, fysik, matematik, matematisk statistik, strålningsfysik, rymdfysik och rymdteknik. Fördjupningskurser från andra civilingenjörsutbildningar (eller motsvarande) vid Umeå universitet eller andra universitet och högskolor i Sverige kan också tillgodoräknas i din examen. Naturligtvis kan du också tillgodoräkna dig fördjupningskurser från utlandsstudier. Eftersom det inte är nödvändigt att läsa alla fördjupningskurser från en och samma profil är valbarheten mycket stor för dig. Det är fullt tillåtet att mixa kurser från olika profiler i din utbildning. Det är dock viktigt att du är medveten om förkunskapskraven till de kurser du vill läsa så att du kan planera din utbildning klokt. Utbildningens profiler finns här.

Något annat som är unikt för Umeå är att du kan kombinera en civilingenjörsexamen med en examen i sjukhusfysik.

Vad innebär teknisk fysik med inriktning mot sjukhusfysik?

I Umeå finns en unik möjlighet att under 5 år läsa både  till teknisk fysiker och sjukhusfysiker på samma gång. Som sjukhusfysiker jobbar man till exempel inom sjukvården tillsammans med läkare och sjuksköteskor med behandling och undersökningar som använder strålning, tex. röntgen och strålbehandling. Man är så att säga experten på strålning!

Vad gör en sjukhusfysiker?

Sjukhusfysiker är precis som tex. läkare och sjuksköterskor ett legitimerat yrke och många sjukhusfysiker jobbar inom vården, både på större universitetssjukhus och även mindre regionsjukhus. Det är sjukhusfysikerna som hjälper till med att undersökningar och behandlingar som innebär strålning är säkra och ger bra resultat. Ofta jobbar sjukhusfysikerna också med utvecklings- och forskningsprojekt. En del sjukhusfysiker jobbar också inom tex. kärnkraftsindustrin, medicinteknisk industri, universitet och på myndigheter.

Är det en tuff utbildning?

Kurserna anpassas till tidigare kunskaper och detta gör att svårighetsgraden höjs successivt så att den alltid ligger på en lagom nivå. Ja visst är studier på programmet ibland både tuffa och utmanande men det underlättar att plugga tillsammans med andra och det finns alltid hjälp i form av äldrekursare, lektioner med handledare eller föreläsare. Men såklart pluggar man 100% måste man lägga ner tiden för att klara kurserna men det gäller ju för alla utbildningar. Att man inte skulle göra annat än att plugga om man går Teknisk fysik är bara en myt, nog för att det krävs en hel del studier för att klara av utbildningen, men det finns även tid över till annat. Från programledningens sida så gör vi vårt bästa för att underlätta din studieväg. Vi kan inte plugga åt dig men vi kan…

  • anställa amanuenser som hela tiden hjälper oss att utveckla programmet så att det passar just dig och alla andra studenter.
  • stödja studienämnden så att den effektivt kan granska programmet och dess kurser så att kvaliteten hela tiden blir bättre
  • erbjuda populärvetenskapliga inspirationsföreläsningar
  • erbjuda alumnföreläsningar där f.d. studenter berättar om sina liv efter examen
  • erbjuda ”lab-mys-kurs” där man som ny student får god kontakt med spännande fysik även under det första året då mycket av tiden ägnas åt matematikstudier

Vad är utbildningsplanen för Teknisk fysik?

Utbildningsplanen är det dokument som förklaras hur examensbeskrivningen kan tillämpas. Här listas t.ex. vilka kurser som räknas inom de olika kategorierna som anges i examensbeskrivningen. Man kan se utbildningsplanen som en beskrivning av, eller karta över, de olika vägar man kan ta genom programmets kurser för att sen kunna ta ut sin examen.

Aktuell utbildningsplan

Vad krävs för att få examen?

Detaljerad beskrivning av utbildningsplanen samt examensbeskrivningen hittar du här.

Hur ser könsfördelningen på programmet ut?

Det är tyvärr inte så många kvinnliga studenter som läser på programmet idag. I medeltal är det ungefär 20% kvinnliga studenter i varje årskurs.

Hur är det med sammanhållningen och kårandan på programmet?

Gemenskap är något vi verkligen värdesätter. Här kan du vara säker på att trivas. Här knyts starka vänskapsband både inom och mellan årskullarna. Det är många gånger både trevligare och mer praktiskt att studera tillsammans med andra kurskamrater. Därför kan man se många av programmets studenter sittande tillsammans i olika grupprum och studielokaler efter föreläsningarnas slut. Förutom detta brukar många TF-studenter sitta på plan 3 i NA-flygen, det är i slutet av denna korridor som Teknisk fysiks amanuenser har sitt kontor. Dessa amanuenser är studenter som jobbar för fysik instutitionen och fungerar lite som en länk mellan studenter och programledningen. Dessutom har Teknisk fysik en egen lunch- och fikalokal som heter Göte och som har sina anor sen den tid då programmet startade. Och finns det något bättre än att kunna koppla av med vännerna på kårhuset Origo efter en hård dags plugg. Kårhuset erbjuder EPP (Efter Plugget Pub) på tisdags- och fredagskvällar samt nattklubb på fredagar och lördagar. Det finns även andra kårhus men Origo är det som tillhör NTK, naturvetar- och teknologkåren. Inom kåren finns olika sektioner, Teknisk fysik ingår under F-sektionen tillsammans med Energi teknik och Öppen ingång. Inom både kåren och sektionen finns det massa olika saker att engagera sig inom, allt från att sitta i sektionsstyrelsen och jobba ideellt på Origo. 

Vad gör man på fritiden?

I Umeå finns många pubar och ett rikt kulturliv. Dessutom var Umeå kulturhuvudstad i Europa år 2014. Om så önskas erbjuds här stora möjligheter för folk med t.ex. stort musik- eller filmintresse. För att ge ett exempel anordnas olika kulturfestivaler här i Umeå och här hittar du också en stor Filmstaden-biograf. Något Umeå också är stolta över är Norrlandsoperan, som erbjuder det mesta; allt från opera till konserter. Umeå har även en del museum. På väven (“En mötesplats för kultur och nya upplevelser i Umeå”) visas olika utställningar och föreställningar upp. Här ligger även Umeås stadsbiblotek. Umeå universitet har även ett campus nere vid stan (konstnärligt campus) och har ligger Bildmuseet som alltid har fri entré. Mer om staden hittar du på Umeå kommuns hemsida.

I Umeå är det också nära till naturen. Oavsett om du gillar utomhusidrott, att vandra i skogen eller att plocka bär, är möjligheterna stora. Nära universitetet ligger Gammliaskogen samt Nydalasjön. Runt Nydalasjön finns det både badplatser och på vintern finns det spår för längdskidor. Tycker du bättre om inomhussport finns ”IKSU sport”, norra Europas största träningsanläggning, de har ett stort utbud av olika pass, ett stort gym och bassänger. IKSU har också ytterligare två anläggningar, varav den ena är ett spa. IKSU erbjuder rabatterade priser för studenter och kårmedlemmar. 2018 öppnade de en stor klättringshall som har resulterat i en stor ökning i intresse för klättring.

Kan man forska efter att ha läst Teknisk fysik?

Visst kan du forska efter det att du läst Teknisk fysik!

Du är inte nödvändigtvis begränsad till ett jobb i industrin bara för att du är civilingenjör. Forskning görs både på företag och på universitet, många stora företag har R&D-avdelningar (”Research and Development”) där forskningen syftar till att utveckla förståelsen kring en produkt eller tjänst. På universitet gör man ofta grundforskning som syftar till att generellt skapa kunskap kring ett område utan någon bestämd tillämpning i sikte.

Som civilingenjör har du också mycket goda möjligheter att fortsätta med en forskarutbildning efter civilingenjörsexamen. Du har nämligen flera värdefulla fördelar som civilingenjör också i forskarvärden. Ingenjörsmässiga färdigheter som exempelvis entreprenörskap och att leda grupper och projekt är naturligtvis väldigt värdefulla också i forskarvärlden. Våra undersökningar visar att ungefär en fjärdedel av våra utexaminerade tekniska fysiker från Umeå fortsätter sin karriär med en forskarutbildning.

Så ja, du kan bli forskare i t.ex. fysik även om du först utbildar dig till civilingenjör. Du måste inte läsa en kandidat + master i fysik. Och beroende på hur du väljer dina kurser ger Teknisk fysik dig även möjlighet till en framtid som forskare inom andra områden så som matematik, datavetenskap och olika teknikområden.

Vad forskar man om på fysikinstitutionen vid Umeå universitet?

Totalt sett är forskningen vid Institutionen för fysik mycket bred och omfattar många sinsemellan mycket olika fält, med inriktningar mot både teoretisk och experimentell grundforskning och mot tekniska och andra tillämpningar. Vill du läsa mer om forskningen kan du gå in på fysikinstitutionens hemsida.

Blir man fysiker eller tekniker?

Eftersom Teknisk fysik är ett brett program med många valmöjligheter för dig som student så kan du välja att styra din utbildning så att du läser mycket kurser i fysik, eller mycket kurser inom angränsande områden, exempelvis datavetenskap, medicinsk teknik, ekonomi eller statistik. Om du vill kan du välja kurser av mer praktisk laborativ karaktär (t.ex. laserfysik eller mätfysik) eller mer teoretisk karaktär (kvantfysik eller relativitetsteori). Så frågan ifall man blir mer en fysiker eller en tekniker besvaras bäst av dig själv.

Vad gör man examensarbete inom?

Precis som yrkesutbudet efter examen är stort är möjliga examensarbeten många. På vår sida om examensarbeten finns mycket mer information, exempelvis en lista med några av de examensarbeten våra studenter har gjort.

Hur lätt är det att få jobb efter examen?

Som teknisk fysiker från Umeå får du snabbt jobb. Svar från de senaste fyra årens alumnenkäter (alumn = f.d. student) visar att 75% av våra tekniska fysiker har relevant jobb inom 0-3 månader, eller rent av innan examen. Medianvärdet anger att det i snitt tar 0 månader att få relevant jobb.

Vad jobbar man med efter examen?

Som teknisk fysiker har du en god grund inom bl.a. matematik, fysik och datavetenskap. I utbildningen tränar du även din kommunikations- och problemlösningsförmåga. Erfarenheter från kvalitetsarbete och av projekt och projektledning gör yrkesutbudet stort. Som färdigutbildad kan man jobba med forskning och utveckling inom industri och högskola, men också utanför det tekniska området. Det kan gälla IT-konsulting, ekonomi eller management – kort sagt överallt där avancerad problemlösning är viktig.

Med andra ord finns det nästan oändligt antal olika karriärvägar efter examen. Man skulle kunna beskriva det genom att säga att en färdigutbildad teknisk fysiker har kompetens att utveckla dagens teknik och att skapa morgondagens. Ett annat sätt att beskriva det är genom att räkna upp de jobb som våra alumner (f.d. studenter) har eller har haft:

ABB Ludvika
ABB Automation Technology AB. Västerås
ABB Switzerland Ltd Baden
ADC Sweden Järfälla
Advanced Production and Loading AS / BW Offshore Kolbjørnsvik, Arendal
AerotechTelub AB. Östersund
Albihns Göteborg
Ashley Associates Tokyo
Astrazeneca Mölndal
Atlas Copco Rock Drills AB
BAE Systems Hägglunds
Banverket Göteborg
Banverket, huvudkontoret Borlänge
Boliden Contech AB. Skellefteå
Boliden Mineral AB
Bombardier Transportation RCS. Stockholm
Capgemini Barcelona
Chalmers Göteborg
Chalmers tekniska högskola Göteborg
Deloitte Consulting Zürich
Enval centralsug AB. Stockholm
Epsilon High Tech Innovation Stockholm
Ericsson Kista
Ericsson AB. Luleå
Ericsson Erisoft
Ericsson Microwave Systems AB
Ericsson Radio Systems AB Stockholm
Ericsson radio systems AB
Ericsson Radio Systems AB Stockholm
ESSNET Stockholm
FLIR Systems AB Danderyd
FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut. Linköping
FZK
Fält Communications AB Umeå
Gammadata Scienta. Uppsala
Grabitech Solutions AB Stockholm
Harvard School of Public Health Boston
Huddinge universitetssjukhus AB. Stockholm
IMO AB
Ionic Information
KnowIT Innograte AB Stockholm
Komatsu Forest AB Umeå
Kongsberg Maritime AS Kongsberg
KTH Kista
Land systems Hägglunds Örnsköldsvik
LKAB Kiruna
LKAB Malmberget
Luleå tekniska universitet Umeå
Lunds Tekniska Högskola Lund
Luvata Sweden AB
McKinsey&Company Stockholm
MDS Nordion AB
Mejsla AB Stockholm
Micrel Semiconductor Newbury, Berkshire
Mitthögskolan Östersund
Mitthögskolan Sundsvall
Mittuniversitetet Örnsköldsvik
Mittuniversitetet Sundsvall Sundsvall
Mora Kommun Mora
National Intsruments Sweden AB. Solna
Nilsson Materials
Novum kompetens & datautveckling Umeå
OM – Gruppen Stockholm
Oriflame Azerbaijan
Oxford Instruments Analytical Oy Espoo
PGS 1326 Lysaker, Norge
PPM
Prevas AB Hägersten
PRV Stockholm
Pöyry Forest Industry AB Falun
RTI Electronics AB Mölndal
Saab Automobile AB Trollhättan
Saab Bofors Dynamics AB. Karlskoga
Saab Tech Systems AB Uppsala
SAAB Training Systems AB Huskvarna
Sandvik Intellectual Property Sandviken
SCA AB
SCA R&D Centre
Scania Södertälje
Skellefteå Kraft AB Skellefteå
SLU, Institutionen för skoglig resurshållning Umeå
Sogeti Sverige AB Borlänge
SonyEricsson Kista
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Skellefteå
St. Jude Medical. Järfälla
Stockholm Läns landsting
Systecon AB Stockholm
Tacttel AB
Technology Nexus AB Umeå
Teleca Software Solutions. Umeå
Tieto Enator. Umeå
Tillväxtanalys Östersund
Totalförsvaret Umeå
Umeå kommun.
Umeå universitet. Umeå
Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Tromsø
Uppsala universitet
Vattenfall Utveckling AB Göteborg
Vattenfall Utveckling AB Älukarleby
Volvo Information Technology Ab Skövde
Volvo Powertrain GÖTEBORG
VPD Financial Software Consulting AB Stockholm
Västerbottens läns landsting. Umeå
Zogaj Engineering
ÅF-Infrateknik AB Stockholm

Vad får man för lön som färdigutbildad teknisk fysiker?

En civilingenjör med examen 2011 har en medellön på 28218 kr om hen jobbar inom den privata sektorn. Löneutvecklingen är god. För en civilingenjörer med examen 2001 är medellönen i den privata sektorn 43485 kr. Civilingenjörer i den statliga eller kommunala sektorn har ett par tusen mindre i lön.

Generellt är lönerna högre i storstadsområdena som t.ex. Stockholm, Göteborg och Malmö än i resten av Sverige. Ovanstående data är hämtat från Sveriges ingenjörer och avser aktuell lön 2011.

År 2022 rekomenderar Sveriges ingengörer att du som är civilingenjör begär minst 37 300 kr kronor/månad.

Vad kännetecknar Umeå universitet?

Något som gör Umeå Universitet unikt är dess samlade campus, vilket underlättar betydligt när man vill läsa till en kurs från en annan institution, t.ex. ekonomi eller juridik. Detta är något som inte alls är ovanligt och som uppskattas av framtida arbetsgivare när man kan visa upp en ännu bredare grund. Detta gör det även enklare att hitta nya kompisar från andra utbildningar. På universitetsområdet finns ett flertal caféer och serveringar, även god tillgång till mikrovågsugnar för den prismedvetne studenten.

På universitetet finns det även en rik studentlivskultur med olika körer, studentnationer, spex-grupper och studentkårer med olika kårhus. 

Vad kännetecknar Umeå som stad?

Umeå, ofta kallad Björkarnas stad, är Norrlands största tätort. I Umeå kan man finna både stadsliv och natur men för mer om detta se Umeå universitet sida om varför Umeå är staden just för dig: Därför Umeå.

Är det lätt att få bostad?

Umeå växer för vart år som går, och det finns allt färre bostäder tillgängliga. På Bostaden kan man registrera sig i bostadskö (vilket är gratis). Någon längre kötid(ca 3 månader) behövs inte för att få rum i exempelvis en studentkorridor i Umeå, men ju längre kötid desto bättre! Studentboenden erbjuds även från Svenska studenthus och Heimstaden. Ett annat populärt bostadsområde erbjuds av Riksbyggen på Tvistevägen.