Examensarbete

Examensarbetet är ett av Teknisk fysikutbildningens viktigaste moment. Det är nu du verkligen får tillfälle att tillämpa och utveckla de kunskaper och färdigheter som du har förvärvat under din studietid. Samtidigt fördjupar du dig inom en eller flera av Teknisk fysikprogrammets ingående ämnesområden. Denna sida är en samling länkar till information du behöver för att genomföra examensarbetet.

Kursen måste anmälas via antagning och fysikinstutitionen i god tid. Kursplanen kan du hitta här.
Kom ihåg att din individuella studieplan måste granskas av programansvarig innan du kan börja examensarbetet. Länk till mallen för den individuella studieplanen hittar du här.