Examensarbete

Här samlar vi alla tillgängliga resurser som studenter på Teknisk fysik kan ha nytta av före, under och efter sitt examensarbete.

Examensarbetet är ett av Teknisk fysikutbildningens viktigaste moment. Det är nu du verkligen får tillfälle att tillämpa och utveckla de kunskaper och färdigheter som du har förvärvat under din studietid. Samtidigt fördjupar du dig inom en eller flera av Teknisk fysikprogrammets ingående ämnesområden. Denna sida är en samling länkar till information du behöver för att genomföra examensarbetet.

Kursen måste anmälas via antagning och fysikinstutitionen i god tid. Kursplanen kan du hitta här.
Kom ihåg att din individuella studieplan måste granskas av programansvarig innan du kan börja examensarbetet. Länk till mallen för den individuella studieplanen hittar du här.

HITTA EXAMENSARBETE

På denna sida finns information om hur du gör för att hitta ett examensarbete, samt annonser från forskningsgrupper och företag.

UNDER EXAMENSARBETET

På denna sida finns resurser som du kan ha nytta av under arbetets gång, samt instruktioner om anmälan till examensarbete och redovisning. 

i

efter examensarbetet

Är du ny på programmet? Här finns resurser som kan vara till hjälp för en blivande teknisk fysiker, exempelvis material för att repetera dina matematikkunskaper.