Grüße aus Heidelberg!

Nu har jag bott i Tyskland i 48 dagar. Jag börjar smälta in med lokalbefolkningen. Om jag mumlar lite tyst på knagglig tyska när jag betalar i kassan så vet ingen om att jag kommer från utsidan. Nej, så farligt är det inte, men idag på min första ”exercise”-lektion så...

Hälsningar från andra sidan jorden

Teknisk fysik, 你们好! 这是莫桑!现在我在中国,重庆。在重庆我学习中… Aah, just det. Ni kanske inte kan Kinesiska? Nä, men skämt åsido; Kinesiska är förbannat svårt. Jag har pluggat i två och en halv månad och på en halv rad kinesiska har jag just använt en inte helt obetydande del av mitt...

Jenny Enevold prisas för sitt kvalitetsarbete

Studienämndens kvalitetspris delades detta år ut till Jenny Enevold med motiveringen: Årets pristagare belönas med Studienämndens kvalitetspris 2014 för sina stora insatser för laborationsmomenten på Teknisk Fysik. Jennys arbete med utveckla laborationer, regler och...

Amanuenserna hälsar de nya studenterna välkomna!

Nu börjar snart ett nytt spännande läsår och med det kommer också tre nya amanuenser. Inför terminstart har amanuenskontoret idag städats och möblerats om för att göra det ännu mer inbjudande för besök. Med andra ord är soffan placerad bredvid fikabordet och två...

Nya tentamensregler fr.o.m. 19 jan 2015

Från och med den 19 januari 2015 är det nya regler för salsskrivning som gäller. De nya reglerna samt tentamenstillfälen och anmälan till omtentamen görs på http://www.physics.umu.se/student/tentamensinformation/