Studienämndens kvalitetspris delades detta år ut till Jenny Enevold med motiveringen:
Årets pristagare belönas med Studienämndens kvalitetspris 2014 för sina stora insatser för laborationsmomenten på Teknisk Fysik.
Jennys arbete med utveckla laborationer, regler och rutiner är mycket uppskattat av Studienämnden. Vidare är Jenny en mycket engagerad och uppskattad handledare och hon har dessutom visat hur man i praktiken kan implementera regler och rutiner, så att dessa blir tydliga för studenterna. Slutligen har Jenny, genom sitt sätt att handleda första- och andraårsstudenterna, gett dem mycket goda förutsättningar inför den fortsatta utbildningen.

Ett stort grattis till Jenny!