Från och med den 19 januari 2015 är det nya regler för salsskrivning som gäller. De nya reglerna samt tentamenstillfälen och anmälan till omtentamen görs på http://www.physics.umu.se/student/tentamensinformation/