Vincent Smith från Bristol University höll en introduktionsföreläsning om CERN och den fysik som ligger till grund för de experiment de utför.