Vi träffade även en forskargrupp som bygger en uppgradering till detektorerna i CERNs LHCb, uppgraderingen sker 2018. Väldigt roligt att först få se de enorma konstruktionerna på CERN för att sedan se hur de tillverkas och ser ut i detalj, samt att få en mer detaljerad förståelse kring hur de fungerar!