Vad tycker du är det bästa med teknisk fysik i Umeå? #tekniskfysik