Vad är det frågan om? Vad är det egentligen lag CHerokee pysslar med? Vad ska detta bli? En fisk? En fågel? En krossarmaskin? Antagligen.

#CHerokee #teaser

Vad är det frågan om?

Vad är egentligen det här?