Upphittade hundra riksdaler i NA korridoren återfås mot beskrivning!