Tentaplugget ligger tungt över NA-korridoren när F14 pressar partiella differentialekvationer och F13 köttar kvantmekanik. #tekniskfysik #kvantmekanik #pde #umu