Tekniska fysiker kan mer än att derivera. När oven ska bli fin åker sykittet fram. Syjunta i Göte!