Vi har skrivit ett program i processing (Ett program som är väldigt likt arduinos IDE men körs på datorn istället för arduino korten) som man kan använda för att styra arduino kort. Detta är endast till för att underlätta i starten, men man är självklart fri att skriva sin egen programvara om man nu vill det.

För att kunn använda det så behöver man först och främst ladda hem processing 2.2.1, detta kan man göra här för mac, linux eller windows.

Sedan behöver man ladda hem procontroll biblioteket som finns här. Detta läggs sedan i bibliotek path:en som är olika beroende på operativsystemet. På mac unzippar man procontroll i $HOME/Documents/Processing/sketchbook/libraries, på linux i $HOME/sketchbook/libraries och i windows i Documents/processing/sketchbook/libraries (Eller om t.ex. hela operativsystemet är på svenska är det en motsvarighet där t.ex. Documents heter Dokument på svenska versionen av Windows).

Slutligen drar man hem processing och arduino koden vi skrivit och laddar upp arduino koden till arduinot samt öppnar processing koden i processing.

Nått som kan vara värt att notera att man kan behöva ändra på några segment i processing koden för att få den att funka. Det finns en rad där man definierar myPort, där måste man fylla i vilken port man vill använda… För windows är detta oftast COM3 medans linux /dev/ttyACM0, för mac vet vi inte men troligen bör det vara /dev/ttyACM0 också. Är det inte nån av dessa portas så listar processing koden vilka portar som finns tillgängliga, sen får man får helt enkelt testa sig fram.

Processing koden listar även alla knappar på gamepaden den hittar. Beroende på om man använder den kontroll som man får från robottävlingen och vilket operativsystem man använden så kan man behöva ändra på vilka knappar som hör till vad. Detta görs genom att läsa siffrorna som processing anger för varje knapp samt att fylla korrekt siffror i kodbitarna som ligger under kommentarerna “initiating the x and y sliders” och “Initiate the buttons object”

Lycka till!

UPDATE: 

Vi höll i en lektion med gymnasieeleverna angående denna kod där vi också gick igenom grunden för 3D-skrivare. På denna genomgång hade Robert snyggt gjort en power point som förklarade grunderna för 3d-skrivning. Denna power point kan hämtas hem här.