Nu labbas det i Kvalitetsteknik och försökplanering #åk4 #tekniskfysik #umeå