Med Hans Danielsson fick vi kika på annan forskning som sker på CERN utöver LHC. I denna lokal finns en kvadratisk accelerator som skickar in anti-protoner i xenongas för att bilda posetroner och elektroner, där anti-protonerna och posetronerna blir antiväte.