Lördag, ett nytt år med nya tentor och NA-korridoren är ockuperad av utvilade fysiker. Allt i sin ordning!