Klara cruisar i cabben, Madde myser med mygg, CH chillar i ch(sj)ön. Vi hoppas att alla Tekniska fysiker har en fantastisk sommar! Tack för det här året! ️ #tekniskfysik #tekniskfysikumu