Julfika i NA-korridoren! Alla säger mums och teknisk fysik säger god jul! #tekniskfysik #umu #fysikfamiljen