IT-ansvarig kom förbi 3D-labbet med två hinkar flytande kväve. Dags att koka frukt!  #spänningivardagen #tekniskfysik