Allt började med en studieresa till CERN, världens största partikelfysiklaboratorium. Året därpå var Richard Skogeby tillbaka för att skriva sin masteruppsats. CERN-vistelsen öppnade dörren till Heidelberg i Tyskland och världens mest avancerade anläggning för cancerbehandling med tunga joner av kol. Läs hela intervjun här!