Vi på Teknisk fysik

Tekniskfysik.se administreras av amanuenserna vid Institutionen för Fysik, Umeå Universitet. Sidan avses vara en portal för studenter, blivande studenter, alumner och övriga intressenter vilka kan tänkas vara intresserade av den verksamhet som bedrivs på programmet.

Om oss

Institutionen för Fysik är den institution som vid Umeå Universitet ansvarar för Civilingenjörsprogrammet i Teknisk fysik. Från detta program anställs årligen tre amanuenser på 25 procents deltid vilka verkar inom områdena kvalitet, samverkan och IT. Det är dessa amanuenser som ansvarar för att denna hemsida sköts, att våra sociala medier hålls uppdaterade, att information lätt tar sig vidare från programledningen till de övriga studenterna på Teknisk fysik och mycket mer.

Vill du veta mer om hur Teknisk Fysik är organiserat och vilka som ansvarar för de olika delarna programmet så hittar du mer information på Teknisk fysiks programhemsida på Umeå Universitets webb och under Organisation.

Våra amanuenser

Hannes Bäckman

Hannes Bäckman

Kvalitetsamanuens

Ansvarsområden:
Studienämnden
Kvaliteten på programmet  

kvalitet@tekniskfysik.se

Jesper Erixon

Jesper Erixon

Samverkansamanuens

Ansvarsområden:
Näringslivskontakt
Alumnkontakt
Årshögtiden
PR-Gruppen

samverkan@tekniskfysik.se

Lisa Viktorsson

Lisa Viktorsson

IT-amanuens

Ansvarsområden:
Teknisk fysiks hemsidor
Robottävlingen

it@tekniskfysik.se

Amanuenserna hittar ni i Naturvetarhuset, byggnad G, på plan 3 i rum NA341.