Mottagningsregler 2024

Regler för mottagningen på Teknisk Fysik 2024

Mottagningen är till för att alla ska ha kul och lära känna andra som läser samma program. För att alla ska känna sig trygga och bekväma har vi några regler som ska följas under hela mottagningen. Vid regelbrott kan man avstängas från mottagningsaktiviteterna.

Mottagningsregler:

  • Följ alla svenska lagar.
  • Ingen äldrekursare eller phadder får ha någon typ av sexuell relation med en n0lla (N0llefriden).
  • Ingen alkoholhets tillåts.
  • F är inte mat, respektera det.
  • Gyckel/spex ska vara “mormor-vänliga”.
  • Följ alla fysikens lagar. Brott mot tyngdlagen anmäls till fyikinstutitionen.

Om något händer under mottagningen som du inte är bekväm med eller du ser någon bryta mot en regel, anmäl det till en phadder. Här är kontaktuppgifterna till mottagningsgruppen: %länk till sidan eller delen där det finns.

Vill du vara anonym kan du fylla i trygghetsformuläret här.

Mottagningen är till för dig och vi i mottagningsgruppen finns här om det behövs! ❤