Sjukhusfysik

Läs mer här

Inriktningen mot sjukhusfysik siktar främst in sig på sjukvårdens behov av sjukhusfysiker och den medicintekniska industrin. För att få arbeta som sjukhusfysiker krävs legitimation som utfärdas av socialstyrelsen. Unikt för Umeå universitet är att studenten kan kombinera en sjukhusfysikerexamen med en civilingenjörsexamen i teknisk fysik.

Sjukhusfysikutbildningen är tvärvetenskaplig till sin karaktär med inslag av kemi, biologi och miljöaspekter. Tonvikten ligger dock hela tiden på fysik och teknik med ett tydligt fokus på de praktiska tillämpningarna. De laborativa momenten är därför centrala i utbildningen och syftar till att ge praktisk erfarenhet inför den framtida yrkesrollen. Därför sker också utbildningen i ett nära samarbete med sjukvården.

Ett flertal yrkesaktiva sjukhusfysiker undervisar på kurserna och sjukhusets utrustning används för laborationer, t ex magnetkamera, datortomograf och strålbehandlingsutrustning. Det handlar om teknik med människan i centrum. Forskning inom strålningsfysik bedrivs i Umeå främst inom områdena dosimetri och strålbehandling av cancer.

För att kunna ta ut en sjukhusfysikerexamen krävs utöver de kurser som ingår i spåret Sjukhusfysik; Atom och kärnfysik, Bildgivande kärnspinnresonans och ultraljud, Medicinsk orientering, Strålningsmiljö, Riskanalys inom strålbehandling, Mätmetoder och strålningsdetektorer, Klinisk praktik i medicinsk strålningsfysik, samt att examensarbetet utförts inom området medicinsk strålningsfysik.