Sensorteknik och datorseende

Läs mer här

För att förstå verkligheten måste olika fenomen kunna mätas, d.v.s. registreras och renodlas till en form som i slutändan kan förstås av människan. En civilingenjör från Teknisk fysik bör ha goda kunskaper i att planera experiment, konstruera olika mätsystem, utföra mätningar samt analysera mätdata och dra slutsatser.

Tekniska fysiker som arbetar praktiskt inom verksamheter som t.ex. teknik- och produktutveckling, processoptimering, processtyrning, kvalitetskontroll och materialforskning behöver ofta fördjupande kunskaper i mätteknik och statistik. Mätsystem som utvecklas och hanteras av tekniska fysiker finns i vitt skilda områden från processindustri och energisystem (t.ex. för mätning av vanliga storheter som flöde och temperatur) till medicinsk utrustning och specialområden som satellit- och miljöövervakningssystem. Inom fysiken och många andra ämnen krävs också mätningar för att konkretisera och verifiera teorier, liksom för att upptäcka och förstå nya fenomen. När väl mätdata erhållits gäller det att kunna hantera och analysera det för att kunna dra slutsatser. Statistiska metoder kan användas för att mäta och styra kvalitet, beräkna livslängden på komponenter, simulera kösystem,bestämma väldigt osannolika händelser (ex. något som kan gå fel i kärnkraftverk), klassificera observationer i grupper, minska antalet dimensioner, predicera framtida händelser, modellera förlopp som sker övertiden och mycket mer.

Tekniska fysiker med fördjupade kunskaper i mätteknik behövs främst i näringslivet och forskningsinstitut, t.ex. som Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, men även på universitet och högskolor.

Tekniska fysiker som gjort avtryck inom mätprofilen (i modern tid) har därefter verkat på arbetsplatser som t.ex.

 • ABB HVDC
 • Autoliv AB
 • BAE Systems
 • Boliden AB
 • EDR & Medeso APS
 • Elpress AB
 • FOI
 • GE Healthcare
 • Lemontree
 • MacGregor Cranes
 • Sandvik Coromant
 • Sogeti AB
 • SpinChem AB