Rymdfysik och rymdteknik

Läs mer här

Mer än 99,5% av vårt synliga universum består av plasma (en gas ihuvudsak bestående av joner och elektroner). I en neutral gas påverkar partiklarna varandra enbart genom kollisioner, medan de i ett plasma även påverkas av elektriska och magnetiska krafter. Detta orsakar många spännande och avancerade fenomen i rymden. Inom rymdforskningen studerar man olika fenomen i rymden, det kan gälla t.ex. solens egenskaper, solvindens roll för planeters atmosfärsförlust, uppkomsten av norrsken, kometers sammansättning och skapandet av exoplaneter. Sverige ligger idag långt framme inom rymdforskningen. Satelliter som Viking, Freja och Astrid har placerat svensk rymdfysik på världskartan och Sverige deltar med mätutrustning i många aktuella och internationella satellitmissioner. Rymden spelar även en stor roll i vår vardag, t.ex. inom övervakning och prognostisering av miljö och klimat, samt inom kommunikation och navigation. Avancerad teknik som ursprungligen varit avsedd för rymdsonder har efter hand också visat sig vara mycket användbar på jorden. Det kan gälla exempelvis avancerad elektronik, nya material och innovativa designlösningar. Man kan helt klart säga att rymdteknik är ytterst viktig för utveckling och innovation inom många olika teknikområden! Efter examen kan du fortsätta med en karriär inom akademin (som doktorand), industrin eller olika rymdrelaterade organisationer. Nedan listas några exempel inom olika områden. Svenska rymdföretag (se även rymdstyrelsens lista över svenska rymdföretag för fler exempel):

 • Acreo – Utveckling inom elektronik, optik och kommunikationslösningar
 • APR Technologies – Reglering och övervakning av temperatur
 • ECAPS – Utvecklar miljövänliga framdrivningssystem
 • Forsway Scandinavia – Utvecklar bredbandsmodem för internet via satellit
 • Jirotex Furudahlsgruppen / Furudahls Plast – Ljudabsorbentmaterial till raketen Ariane 5
 • Metria – Leverantör av data, system och tjänster inom geografisk information
 • NanoSpace – miniatyriserade styrraketer
 • Omnisys Instruments – Vetenskapliga instrument för rymdforskning
 • Ruag Space (f.d Saab Space) – Datorer, mikrovågselektronik, antenner,styrsystem, satellitstrukturer
 • SES ASTRA – äger och håller tre kommunikationssatelliter i drift
 • Spacemetric – Mjukvara för produktion av satellitbilder
 • Spectrogon – Optik för vetenskapliga instrument
 • SSC (tidigare Rymdbolaget) – Uppsändning och styrning av raketer och ballonger, kommunikationstjänster, experiment i tyngdlöshet
 • Starcs – Aerodynamik, vindtunneltester, strukturdynamik, akustisk analys
 • Sweco – Tjänster för att strukturera, analysera och presentera storamängder information, bland annat fjärranalys
 • Umbilical design – Design för rymdmiljöer och andra extrema miljöer
 • Unibap – autonom robotik och automation, bildbearbetningssystem
 • YoYo Technology – Styrketräningsutrustning för rymd-, idrotts- och rehabiliteringsbruk

Rymdforskning: Rymdforskningen är internationell. Forskningsfrågorna är vanligtvis av global karaktär och eftersom det kostar mycket att sända upp satelliter så samarbetar forskare och ingenjörer från hela världen i de olika rymdmissionerna. I Sverige finns idag rymdforskning på universitet och högskolor t.ex. i Umeå, Uppsala, Stockholm, Lund och Luleå. Institutet för rymdfysik (IRF) är ett statligt forskningsinstitut med verksamhet i Kiruna, Umeå, Uppsala och Lund. Andra företag och organisationer som använder rymddata: T.ex. Lantmäteriet, Vägverket, Banverket, Sjöfartsverket, kommuner, byggföretag, mobiltelefonbolag, Skogsstyrelsen, SMHI, Naturvårdsverket, mobiltelefoni, interaktiv bredbandsservice och e-handel.