Beräkningsfysik

Läs mer här

Beräkningsfysik är ett samlingsnamn som täcker in de väsentliga delarna inom datorbaserad beräkning/simulering/visualisering. Dessa olika tekniker gör det möjligt att beskriva och analysera komplicerade fenomen och system inom t.ex. naturvetenskap, teknik och medicin. Inom näringslivet kan kostnadseffektiviseringar göras genom att experiment och fysiska modeller kombineras med datorbaserad simulering så att en optimering av slutprodukterna kan göras virtuellt innan produktionen startar.

Typiska exempel på användandet av beräkningsteknik är simulering av luft- och vätskeflöden, optimering av akustik, analys av värmeflöden maskiner, analys av röntgen- och satellitbilder, simulering av vädersystem, robotik för autonoma fordon, utveckling av träningssimulatorer för tex. sjukård eller skogsindustri, arbete med visualisering i VR-miljöer, samt utveckling av datorspel och film.