Har ni några frågor eller vill komma i kontakt med oss, skicka ett mail till tekniskfysik30ar@gmail.com.