Statistik från nybörjarenkäten

Här har vi sammanställt flera års svar på några frågor ur nybörjarenkäten som skickas ut till varje ny student.

Var kommer studenterna ifrån?

Hur många månader sen studerade du senast matematik?

Innan du började på programmet, kände du någon i..?