Teknisk fysiks Innovatorium och 3D-labbet

3D-labbet är en dynamisk miljö i Fysikinstitutionens regi, som utvecklas, nyttjas och underhålls av studenter på Teknisk fysik. Innovatoriumet skall vara en plats för kreativt skapande inom olika intressesfärer och ska bjuda in till gränsöverskridande samarbeten mellan årskurser, program och även ut mot övriga intressenter som näringsliv och andra organisationer. Teknisk fysiks innovatorium är tänkt möjliggöra utveckling av koncept i studiesammanhang från programnivå ända upp till fakultetsnivå var kreativa lösningar kan gynnas.

Teknisk fysiks innovatorium ska öppna upp för förutsättningslöst kreativt skapande, där vikten ligger på att utforska möjligheter och bredda vyer. Den ska bli en etablerad del av studenternas inlärningsprocess och ge möjlighet att på ett inspirerande sätt föra idéer från koncept till verklighet.

En styrgrupp bestående av Teknisk fysiks amanuenser samt representanter från de aktiva grupper som anser sig involverade i 3D-labbets verksamhet ansvarar för att den utformas enligt visionen att skapa en mötesplats för ett brett spektrum av kreativt skapande. Styrgruppen är den grupp som därtill ansvarar för att framtidssäkra miljön och skapa intresse & engagemang från studenter.

A

Projekt i 3D-labbet

Nedan ser du några av de projekt som utförts i Teknisk fysiks 3D-labb.

l

Utvärdering av projekt

Om du har utfört ett projekt i 3D-labbet är du välkommen att fylla i formuläret längre ner. Informationen du tillhandahåller kommer användas för att åskådliggöra verksamheten och visa på vilka möjligheter som finns vad gäller brukandet av Innovatoriumet och 3D-labbet.

3D-labbet: Projektutvärdering