Studieteknik

Som student har man ofta mindre tid för att lära sig en kurs än vad man hade önskat. För att få ut mesta möjliga av din studietid är det därför viktigt att du har bra studievanor för att maximera din inlärning. Att själv hitta en bra studieteknik är svårt, men det är enkelt att lära av vad andra har kommit på. Kristofer Eriksson, F08, har skrivit ned sina tips om studieteknik i ett häfte som du kan ta del av.

Häftet om studieteknik hittar du här.