Umeå naturvetar- och teknologkår, NTK

Umeå naturvetar- och teknologkår, NTK, är kåren för de som läser till ingenjör, naturvetare, arkitekt eller designstudent vid Umeå universitet. Kåren har idag fem heltidsarvoderade studenter på studieuppehåll som jobbar med en uppsjö av områden för att säkra kvaliteten och studentfackliga rättigheter på alla program, samt erbjuda en rolig och givande studietid på Umeå Universitet.

F-sektionen

En sektion sysslar med sådant som liknar det kåren gör, men på en lägre nivå och utan arvoderad personal. Då kåren representerar alla utbildningar inom Teknisk- naturvetenskaplig fakultet, representerar sektionerna endast enstaka program.

F-sektionen är en sektion under NTK, Umeå naturvetar- och teknologkår, vid Umeå universitet. Sektionen är för studerande på civilingenjörsprogrammen i teknisk fysik, energiteknik och öppen ingång, masterprogrammet i biodrivmedel, samt tekniskt-naturvetenskapligt basår med inriktning civilingenjör.

F-sektionen arbetar för att din studietid ska bli den bästa möjliga, genom att bevaka och se till att utbildningen förs på rätt sätt, att arbeta med arbetsmarknadsfrågor så du får bästa möjliga chans i arbetslivet, att arbeta studiesocialt så du kan trivas med allt som inte är direkta studier och genom att sprida information som är viktig för dig.

Teknisk fysik Umeå

Ansvaret för utvecklingen av Teknisk fysik ligger under Fysikinstitutionen, vilket i sin tur är underordnad Teknisk- naturvetenskaplig fakultet, som ytterligare är underordnat Umeå Universitet. Fysikinstitutionen anställer idag tre stycken så kallade amanuenser på 25%, vilka samtliga läser Teknisk fysik. Amanuenserna är anställda inom de tre huvudområdena IT, samverkan och kvalitet. Amanuenserna är den samordnande kraften för engagemang under programmet.
 

Undergrupper m.m.

 

Undergrupperna på Teknisk fysik är flera och olikartade och strukturen inom programmet kan vara svår att förstå sig på. Nedan ges en överblick av studentengagemang samordnat av amanuenserna, med betydande insatser från våra studenter, samt sådant som inte riktigt går att sätta fingret på men som ändå går att hitta under programmet.

IT-gruppen

IT-gruppen sysslar med att utveckla Teknisk fysiks IT-resurser och förbättra programmets virtuella utseende. Gruppen berör områden som programmering, webbdesign, grafisk design och optimering av informationsflöden.

PR-gruppen

PR-gruppen är samlingsnamnet för de två grupperna Samverkansgruppen och Tävlingsgruppen. PR-gruppens syfte är att marknadsföra programmet mot olika intressenter, så som blivande studenter, företag och andra organisationer.
l

Studienämnden

 

Studienämnden tillhör F-sektionen, en av studentkåren NTKs sektioner, och är samtidigt integrerat i själva programmet. Studienämndens uppgift är att granska kvaliteten på programmets kurser och strategiskt diskutera kursernas progression.

 

CDIO-miljön 3D-labbet

Teknisk fysik har ett rum fullt med teknik av olika slag. Exempel på denna teknik är  3D-skrivare, CNC-fräs, vakuumpress, elektronikkomponenter  och datorer. Detta rum är tänkt att vara en arena för kreativt skapande där hela skapandeprocessen täcks, från idéskapande med hjälp av e.g. färger, lego och dylikt till implementeringen och användandet av en slutlig produkt.

CDIO-styrgruppen

CDIO-styrgruppen består av amanuenserna samt de personer som har en ledande roll i någon av de undergrupper eller externa föreningar som brukar CDIO-miljön 3D-labbet.

Robottävlingen

Robottävlingen är en tävling anordnad av Tävlingsgruppen, i vilken de anmälda lagen får några månader på sig att konstruera och programmera en robot som ska kunna lösa diverse uppgifter. Finalen till robottävlingen brukar locka många åskådare och hålls vanligtvis i april varje år.
 

Fristående föreningar

 

Företagsamheten hos studenterna på Teknisk fysik är mångtalig och varierad. Är man student på Teknisk fysik har man fördelen att det finns plats att få utlopp för sitt driv om man nu inte känner kallet att engagera sig inom de ovannämnda sakerna, eller om man helt enkelt inte får nog av att engagera sig. Teknisk fysiks amanuenser, programledningen och Fysikinstitutionen uppmuntrar dig att skapa det du tycker saknas på programmet.

Robotverkstaden

Robotverkstaden är en förening driven av Tekniska fysiker, och har sitt näste i CDIO-miljön 3D-labbet. Vad robotverkstaden gör är direkt relaterat till de intressen som finns i gruppen, men exempel på vad som gjorts i föreningen förut är  konstruktion och underhåll av all den teknik som finns i 3D-labbet; arrangemang av grundläggande elektronik och programmeringskurser med ändamål att lära ut att bygga robotar eller annat tekniskt skapande; hålla CAD och 3D-tillverkningskvällar.

 

Studiecirklar

På programmet skapas ett otal studiecirklar av våra studenter. Studiecirklar är ett sätt för en grupp att få en stabil källa till inkomst för sitt engagemang. Exempel på studiecirklar som funnits tidigare är tävlande lag till Robottävlingen eller produktutvecklingsgrupper.
p

Övrigt

Ytterligare en sak som karaktäriserar Tekniska fysiker vid Umeå Universitet är benägenheten att åtgärda saker man tycker saknas, eller vara bristfälliga. Har du någon idé som du känner att du vill bolla så är du välkommen att kika förbi amanuensernas kontor i NA-flygeln, Naturvetarhuset.