Studieteknik

Studieteknik är ett viktigt moment i att plugga på universitetet. Här hittar du material som kan hjälpa dig med detta.

Studieteknik

Här finns ett häfte som kan vara till hjälp för dig som vill förfina din studieteknik!

Ytterligare studieresurser som du kan hitta på internet kan vara t ex.:

  • Physicspages
  • 3Blue1Brown
  • Professor Leonard