RAPPORTSKRIVNING

Här finns rapportmallar och omfattande guider till LaTeX.

Rapportmallar

Här hittar du mallar för rapporter.

LaTeX

Här finns informationen om hur du kommer igång med LaTeX.

Rapportmallar

LaTeX-mallar

Word-mall

LaTeX

Varje år hålls en LaTeX-föreläsning. Här finns presentationsmaterialet som använts på de senaste föreläsningarna.

Länkar

Användbara länkar angående LaTeX-skrivning.

Online editor – Overleaf

Ibland kan det vara en fördel att använda sig av någon av de online-editorer som finns. Exempelvis om man arbetar från olika datorera datorer eller skriver arbeten tillsammans. En annan fördel är att det ofta bara är att logga in och börja använda det, de flesta vanliga paketet finns redan tillgängliga.

Installation av MiKTeX/TeXlive och TeXmaker

Här under finns länkar till det som behövs för installation av en LaTeX-distribution och TeXmaker.

Windows

1. MiKTeX
2. TeXmaker

För att TeXmaker ska funka som det ska krävs även:
GSview
GPL Ghostscript

Ubuntu/Debian

TeXlive och TeXmaker kan installeras med följande kommandon:

sudo apt-get install texlive
sudo apt-get install texmaker

alternativt kan det första kommandot bytas ut mot nedanstående för att installera samtliga paket

sudo apt-get install texlive-full

Rättstavning i TeXmaker

I Texmaker är rättstavning för engelska aktiverat som standard. För att aktivera rättstavning på svenska (ordbok från Open Office) gör följande:

  1. Spara, och packa upp detta zip-arkiv. (Håll koll på var ni lägger mappen)
  2. I Texmaker välj Options -> Configure Texmaker -> Editor
  3. Vid spelling dictionary tryck på knappen och välj sv_SE.dic (i mappen ni sparade tidgare)
  4. Tryck OK.
  5. Nu ska det bara vara att skriva.