Nybörjarmaterial

Här finns material som kan vara till hjälp för en blivande teknisk fysiker.

Matematikrepetition

Övningsmaterial med syfte att repetera matematikkunskaperna inför studier på Teknisk fysik i Umeå.

MATLAB - Datorövning

Uppgifter och material till det introducerande momentet till MATLAB under preppveckan.

Matematikrepetition

Här finns material som du som blivande student kan nyttja för att repetera matematikkunskaperna inför dina studier på Teknisk Fysik i Umeå.

När du har fått öva lite på dina kunskaper så är det värt att få testa dem också. Vi har därför arbetat fram ett test som ni kan få pröva er på för att se om kunskaperna sitter som de ska.

Du får se resultaten så fort du gjort klart testet och svaren är helt anonyma. Frågorna ligger under 7 kategorier och det finns total 72 stycken frågor, så det är värt att komma tillbaka och göra testet flera gånger!

Stress och studieteknik

Varje år under preppvackan hålls föreläsningar om studieteknik och hur man hanterar stress. Du kan hitta de senaste versionerna av de presentationerna här under.

  MATLAB – Datorövning

  Varje år under preppveckan så hålls ett moment som kallas Datorintroduktion. Under momentet hålls en föreläsning samt en datorövning med syftet att bekanta sig med MATLAB. Här finns presentationsmaterialet som använts på den senaste föreläsningen.

  Datorövning

  Datorövningen (guide) med tillhörande data-fil laddar ni ner med länkarna:

  Om du använder universitetets datorer så kom ihåg att inte spara ner filerna lokalt på datorn. Spara dem på ditt tillägnade utrymme på servern, dvs på din personliga användare.

  Fördjupande uppgifter

  Fördjupningsuppgifter till datorövningen samt en .zip av data-filerna laddar ni ner med följande länkar: