resurser

Här samlar vi alla tillgängliga resurser som studenter på Teknisk fysik kan ha nytta av under sin studietid.

Synkronisera mail & kalender

Här hittar du guider till hur du synkroniserar din studentmail och hur du synkroniserar din kalender mot kurser och Teknisk fysiks eventkalender.

GUIDER

Här hittar du några olika guider som kan vara till hjälp för en teknisk fysiker. 

i

NYBÖRJARMATERIAL

Är du ny på programmet? Här finns resurser som kan vara till hjälp för en blivande teknisk fysiker, exempelvis material för att repetera dina matematikkunskaper.

RAPPORTSKRIVNING

Här finns fysikinstitutionens rapportmallar och omfattande guider till LaTeX.

Studieteknik

Studieteknik är ett viktigt moment i att plugga på universitetet. Här hittar du material som kan hjälpa dig med detta.

Studenthälsan

Här hittar du tips för att ta hand om ditt fysiska och psykiska mående medan du studerar. Du kan också få stödsamtal via fysiskt besök, telefon eller videobesök.