Exjobbsannonser

På denna sida kan du hitta exjobbsannonser från forskningsgrupper och företag.

Studenten är själv ansvarig att hitta ett lämpligt examensarbete på ett företag eller universitetsinstitution. En exjobbsträff arrangeras varje termin, en gång i oktober och en i februari. Där kommer följande information ges av Lars-Erik Svensson och Martin Roswall:

  • Hur hittar man examensjobb?
  • Att tänka på under examensarbetet.
  • Att skriva exjobbsrapport.

Här är några länkar som kan hjälpa dig som student att hitta ett examensarbete.

Exjobbsannonser 

Här finns annonser om exjobb från forskningsgrupper och företag.

Företag

Nedan finner ni publiceringsdatum följt av länk till examensjobb på företag.

Instutitionen för tillämpad fysik och elektronik
Nedan finner ni publiceringsdatum följt av länk till examensjobb på Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Instutitionen för strålningsvetenskaper, Umeå Universitet
Nedan finner ni publiceringsdatum följt av länk till examensjobb på Institutionen för strålningsvetenskaper.

Se även:

  • Exjobbsannonser på Institutionen för Strålningsvetenskaper