Projekt - Utveckling av en simuleringsmodell för värmespridning i mjältbrandsbakterier_2020